TYSKLAND. Ny statistik från polisen visar att missnöjesyttringar mot judar har ökat snabbt. Men beror det på folkets återuppvaknande kring den judiska makten, massinvandringen, på statens allt hårdare repression av invånare som har ”fel” åsikter, eller alltihop?

Förr eller senare kommer denna hatsymbol att bli historiens mest avskydda.

Den tyska tidningen Tagesspiegel rapporterar den 15 mars att färsk statistik visar att 288 ”åsiktsbrott” klassade som ”antisemitiska” (egentligen anti-judiska, reds anm.) har registrerats hos Berlins polis under 2017. Det är nästan dubbelt så många som för år 2013.

Tagesspiegel rapporterar att ingen analys kring orsakerna till ökningen har offentliggjorts. Men tidigare har polisen och den politiska administrationen sagt att de tror att det finns ett samband mellan ökningen av antijudiska åsiktsbrott och det ökande antalet så kallade flyktingar från Mellanöstern. I Sverige finns numera samma förklaringsmodell för den ökande ”antisemitismen”.

Lärare och annan skolpersonal i Tyskland har noterat att ”Din jude!” blir ett allt vanligare skällsuttryck som används för att förnedra någon som man tycker illa om.

I oktober 2017 sade den tyska inrikesministern, juden Thomas de Maizière, att ökningen av ”antisemitiska” hatbrott beror på det växande antalet ”högerextremister”, vilket ofta är en eufemism för medborgare som har andra åsikter än den sittande globalistiska makten. Även här följer Sverige exakt dessa förklaringsmodeller: För inte länge sedan var fokus riktat på svenska oppositionella. Det är först under senare tid som judiskt ägda och kontrollerade massmedier i Sverige har börjat lyfta frågor som ”Vi måste börja tala om den ökande antisemitismen bland de nyanlända.”

Enligt Tagesspiegel är judarna i Tyskland nu så rädda att den tyska regeringen i januari 2018 tillsatte en särskild ombudsman att hantera problemet, för judarnas skull. I ordalag som senare kom att likna opinionsbildande artiklar i Bonnierpress, sade Tysklands förbundspresident, juden Frank-Walter Steinmeier, att flyktingar till Tyskland ”måste ta avstånd från alla former av kvarvarande antisemitiska åsikter när de kommer till Tyskland”.

— Acceptansen för människor som följer den judiska tron ingår som en icke-förhandlingsbar del av det sociala kontraktet med deras nya hemland, sade Steinmeier.

Frank-Walter Steinmeier har även sagt att hans personliga ”mission” som politiker är att arbeta för Tysklands ”plikter” gentemot Israel. Detta som om arabers avsky för judar enbart handlar om judars religion, och inte om deras kultur, politik och socioekonomiska inverkan på Mellanöstern och Tyskland.

In ett försök att nu skruva åt tumskruvarna på de ”flyktingar” som Israel och den judiska diasporan vill se flytta till Europa, har den särskilda kommission som i Tyskland har tillsatt med uppgift att bekämpa ”antisemitism” skrivit en rapport. I den står att ”det finns troligen en förvriden bild av antisemitiska brott som överdriver högerkantens motiv och antalet gärningsmän hos dem”.

”Flyktingar” från muslimska länder informeras om att de måste överge sin ”antisemitism” och vara beredda på att gå utbildningar om Förintelsebluffen, i dubbla varningar utfärdade från den tyska regeringens högsta nivå.

Källor:
Antisemitische Taten haben sich in Berlin seit 2013 verdoppelt
Zahl der antisemitischen Delikte in Deutschland steigt
Anti-Semitic Incidents in Germany Rising as Jews Claim Islamic Extremists Commit Most Violent Attacks
Watch: Soaring German Anti-Semitism Prompts Government to Appoint Special Commissioner
Steinmeier: “Special Relationship With Israel Is My Personal Mission”


  • Publicerad:
    2018-03-16 18:20