TYSKLAND. Angela Merkels regeringskoalition vill endast ha främlingar i Tyskland som ”accepterar judiskt liv” samt skurkstaten Israels existens. På ”förintelsens” minnesdag kommer man därför presentera ett lagförslag om att utvisa alla invandrare som döms för antisemitiska ”brott”.

Att som asylsökare delta i en gruppvåldtäkt eller att råna pensionärer behöver inte nödvändigtvis innebära deportering från Tyskland. Men ett ”brott” som inte kan accepteras ifall man vill bli en del av det ”tyska samhället” är kritik mot judar eller Israel. Det menar förbundskansler Angela Merkels kristdemokratiska koalition i förbundsdagen, som håller på att arbeta fram ett förslag om att utvisa alla antisemitiska invandrare ur landet.

Bakgrunden till förslaget är de våldsamma protester som uppstod efter Donald Trumps beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Bakom protesterna låg främst människor från Mellanöstern, som tack vare den massiva folkvandringen mot Västvärlden kunde ställa till med scener utanför amerikanska och israeliska ambassader över hela Europa.

Precis som i Sverige så väckte de antiisraeliska protesterna ”avsky” hos den styrande eliten och inte heller i Tyskland är kritik mot judenheten eller Israel förenligt med värdlandets ”värderingar”.

— Vi måste kraftfullt bekämpa antisemitismen hos invandrare med arabisk bakgrund eller från afrikanska länder, kommenterade bland annat Stephan Harbarth, som är vice gruppledare för den kristdemokratiska alliansen i förbundsdagen.

I lagförslaget står det att ”absolut acceptans av judiskt liv” är ”avgörande” för huruvida en främling ska kunna ”integreras” i det tyska samhället. Vidare står det att ”den som förvägrar judiskt liv i Tyskland eller ifrågasätter Israels existens har inget att göra i vårt land”, enligt den tyska tidningen Die Welt.

Men att ifrågasätta tyskt liv i Tyskland kommer alltså även fortsättningsvis att vara tillåtet. Propositionen kommer helt enkelt att innebära att alla icke-tyskar som döms för ”antisemitiska hatbrott” kommer att deporteras. Kristdemokraterna har planerat att presentera det nya förslaget den 27 januari, med andra ord på den så kallade ”förintelsens” minnesdag.

Källor:
German conservatives to propose deporting anti-Semitic migrants
Union will Judenhasser ausweisen


  • Publicerad:
    2018-01-07 13:00