STORBRITANNIEN. Labourpartiets kamp mot ”antisemitism” leder till uteslutning av egna representanter, vilket leder till uteslutningar av uteslutna. Nordfront försöker reda ut en invecklad karusell i det brittiska partiet, som iscensatts av landets mäktiga Israellobby.

Gerry Downing, utesluten Labourpolitiker, utesluten ur LAW.

I en kraftsamling att stoppa så kallad antisemitism inom det brittiska Labourpartiet, har partiets Compliance Unit [ungefär: ”Värdegrundsenheten”, reds. anm.] sedan förberedelserna inför 2017 års allmänna val i Storbritannien systematiskt granskat misshagliga politiker och strukit deras namn från valbara poster. I vissa fall har de blivit avstängda från uppdrag i partiet eller uteslutna.

De flesta uppmärksammade fall har rört medlemmar som i någon form har påståtts ge uttryck för antisemitiska åsikter. Uteslutningarna påminner om de utrensningar som i Sverige har skett inom Sverigedemokraterna, men har varit mycket mer omfattande och systematiska.

Som en reaktion på dessa utrensningar bildades i oktober 2017 en grupp för avstängda Labourpolitiker kallad LAW, eller Labour Against the Witch-Hunt [ungefär: ”Arbetarpartiet mot Häxjakten” reds.anm] ledd av juden Tony Greenstein. LAW:s syfte är att stödja partimedlemmar som behandlats illa av ”Värdegrundsenheten” genom att ha blivit falskt anklagade för att inte i tillräckligt hög grad uppskatta judar. LAW tar även fasta på vad den judiske komikern Alexei Sayle sade till brittiska Sky TV:

— Det verkar som om de flesta som har stängts av från Labour är judar.

Ett av de mest uppmärksammade fallen är juden Moshé Machover som uteslöts ur Labour utan att ens ha hörts beträffande påståendena om hans antisemitism. Machovers “brott” var att i egenskap av akademiker ha citerat nationalsocialisten Reinhardt Heydrich. Heydrich ska på 1930-talet ha lovordat sionisterna för deras rasliga politik och arbete att etablera en judisk stat i Palestina.

Den judiske professorn Moshé Machover uteslöts från Labour efter att ha citerat ett pro-sionistiskt uttalande av Reinhardt Heydrich.

Precis som Adolf Hitler såg Heydrich att lösningen på “judefrågan” var att judarna lämnade Europa, varav en tanke var att judarna skulle etablerade en egen stat i Palestina. ”Eftersom jag är nationalsocialist är jag sionist”, påstås Heydrich ha sagt inför sina vänner. Machovers citerande av Heydrich föranledde uteslutningen från Labour.

Uteslutningen kom senare att återkallas. LAW tog åt sig äran för att ha återupprättat Machovers rykte som oskyldig till antisemitism. Men LAW har börjat motarbeta sitt arbete för utfrysta Labourpolitiker genom att utesluta sina egna medlemmar, även de på grund av påstådd antisemitism.

Judinnan Jackie Walker, medlem i LAW efter att ha stängts av från Labour när hon korrekt sade att “det var judar som idkade slavhandel med afrikaner i Amerika”, har uteslutit före detta Labourkollegan Gerry Downing ur LAW. Downing uteslöts 2016 ur Labour för att ha krävt att brittiska socialister ska ta tag i “judefrågan”, som han uttryckte det. Downing anklagar nu LAW för att i sin tur bedriva egna häxjakter, sedan LAW uteslöt honom för påstådd antisemitism.

På grund av dessa konflikter avsåg Downing att anordna en protest den 6 januari, med andra ord samtidigt – och på samma plats – som LAW anordnade ett möte om Labours personalpolitik. Det uttalade syftet var att bli återupptagen i gruppen.

Turerna i dessa förhandlingar är i skrivande stund inte avklarade. Den judiska Labourpolitikern Charley Allan, kolumnist på den kommunistiska tidningen Morning Star, beskriver dock situationen i Labour som pressande. Det går inte längre att nämna ordet sionism utan att bli kallad antisemit, om man inte själv uttryckligen deklarerar att man är sionist, menar Allan.

Drevet mot “antisemiterna” i Labour är egentligen en medvetet skapad kris inom partiet. Krisen är arrangerad av den i Storbritannien mycket aktiva israeliska lobbyn. Syftet är att bekämpa Labourpolitiker som stöder palestinska rättigheter eller bojkotter av israeliska varor och tjänster på grund av Israels pågående folkmord på palestinierna. Detta hävdar den antisionistiska och Palestinavänliga intressepublikationen Electronic Intifada.

Källor:
Group set up to protest against Labour’s expulsion of members accused of antisemitism expels members for alleged antisemitism
Labour Against The Witch Hunt
Gerry Downing (Twitter)
Rival Labour Groups Expelled For Anti-Semitism Set Up For Saturday Night Smackdown
How Israel lobby manufactured UK Labour Party’s anti-Semitism crisis
Stand up to witch-hunt
Momentum vice-chair Jackie Walker removed from position over Holocaust comments
Reinhard Heydrich: Part III – Inconvenient History – An Independent Revisionist Blog


  • Publicerad:
    2018-01-10 00:58