Dagens datum 4 januari: Denna dag 1960 anklagades nationella för att ligga bakom en världsvid kampanj som innefattade klottrade hakkors på bland annat synagogor. Kampanjen visade sig dock vara ’false flag’-aktioner som organiserats av kommunistiska och judiska krafter.

I dagarna har massmedia piskat upp stämningen kring olika moskéattacker där omständigheterna i en del fall inte verkar stämma överens med den medias bild. Detta är inget nytt. Förra året målades hakkorsklotter på en moské i Stockholm. Sin vana trogen blåste de svenskfientliga tidningarna upp det hela som en ”naziattack” trots att flera aspekter tydde på att det inte var nationalsocialister som låg bakom. Tidningarna valde att inte nämna det AFA-klotter som fanns på samma byggnad eller det faktum att personen/personerna bakom klottret först målat felvända hakkors.

Nazistattack_lop

Varje år förekommer över världen mängder av false flag-attacker där personer klottrat hakkors på synagogor och annat. Inte sällan har det varit judar, som tycker om att spela rollen som offer, som till sist visat sig skyldiga. I andra fall är det inte sällan politiska motståndare på vänsterkanten. Dessa krafter kan alltid lita på massmedias samarbete.

Så var det också under denna dag 1960 när svensk nationalism utmålades som skyldig till en organiserad världsomfattande hakkorskampanj, även kallad ”hakkorsepidemi”. Kampanjen började i juldagarna 1959 i Köln i dåvarande Västtyskland och spred sig senare till andra europeiska länder. Den 4 januari 1960 meddelade Sveriges Radio att World Jewish Congress och Rabbi Perry Nussbaum från New York anklagade Per Engdahl från Nysvenska rörelsen för att leda denna hakkorskampanj centralt från Malmö. Detta blev startskottet till en massmedial hetskampanj.

I studien Bilder av nynazism i några svenska tidningar (1999), utgiven av Styrelsen för psykologiskt försvar, skriver författarna fil kand Jesper Falkheimer och fil dr Conny Mithander, följande om massmedias agerande på den tiden:

Dagen efter hade Göteborgs-Tidningen rubriken: ’Malmö utpekas som världscentrum för nazism och fascism. Målet: Revolution i 14 länder’ (GT 5.1.60) Engdahl och hans ’hemliga central’ blev nyheter över hela världen. I de internationella och svenska medierna framställdes han som en mystisk man i ett hemligt högkvarter, där han tryckte på bruna knappar, så att det i samma ögonblick flammade upp hakkors på väggar och murar i fem världsdelar. I svenska medier fick Engdahl epitetet ’Sveriges farligaste fascist’ (Handels Tidningen 19.1.60)”

Engdahl förnekade att han låg bakom någon klotterkampanj, men massmedia fortsatte ändå att hetsa under lång tid framåt. Mediehetsen resulterade i att Nordiska rikspartiet blev av med sitt tryckeri och att Pressbyrån bojkottade deras tidning. Falkheimer och Mithander påpekar i sin studie också att kampanjen även hade påverkan på lagstiftningen:

Hakkorsepidemin 1960 blev belastande för Västtyskland och fick som resultat att flera länder, däribland Sverige och Norge, lagstiftade om tillägg till sina strafflagar för att förbjuda symboler på olika sätt.

Åke Sandin, en medlem av Svenska Freds, skrev 1996 mer om skådespelet i Västtyskland. I Västtyskland förekom såväl antisemitiska flygblad som hakkorsklotter samt antijudiska hotelsebrev mot judar och judiska organisationer just under den mycket uppmärksammade rättegången mot Adolf Eichmann. Sandin konstaterade att ”detta var godbitar för media och över hela världen varnades för den västtyska nazismen”. Dessutom menade Sandin att samma källa som skrev hotelsebreven även  författade de protestbrev från ”hotade judar” som utgick till västtyska politiker.

En false flag-aktion vid en judisk kyrkogård i Mainz, Västtyskland.

En false flag-aktion vid en judisk kyrkogård i Mainz, Västtyskland.

Efter att de östtyska arkiven öppnats på 1990-talet kunde den tyskjudiske historikern Michael Wolffsohn avslöja i sin bok Die Deutschland-Akte (1995) att det var sovjetiska underrättelsetjänsten KGB och dess östtyska agenter som låg bakom den ”hakkorsepidemi” som nationella fick skulden för. Syftet var ett misskreditera Västtyskland. Wolffsohn skriver även följande: ”Den strategiska hjärnan bakom de arrangerade antisemitiska aktionerna var Albert Norden, son till en rabbin. Detta är dokumenterat i östtyska politbyråns akter.” Albert Norden var det östtyska kommunistpartiets judiske propagandachef.

Ytterligare judiska och sionistiska kopplingar framläggs av Per Engdahl själv i sin memoarer, Fribytare i folkhemmet (1979):

Hakkorskampanjen hade börjat med att hakkors under juldagarna målades på en synagoga i köln. Sedan kom hakkorsmålerier igång i hela världen. Vittnesbörd om upphovsmännen saknades inte. I kretsen kring Bardeéche fanns det en arkitekt som på sitt kontor hade en ung judisk medarbetare anställd. Denne berättade, att han en kväll besökt en gudstjänst i en av de parisiska synagogorna. Efteråt hade han satt sig på ett kafé. Vid ett bord i närheten upptäckte han två män, som han förut observerat i synagogan. Han hörde att de talade om hakkorskampanjen. Så småningom kom de överens om att träffas på ett bestämt ställe i tunnelbanan. De skulle söka sig dit från två olika håll. Sedan skulle de måla ett hakkors på väggen. Den unge arkitekten gick omedelbart till det utpekade stället. Han lyckades leta upp en plats, där han kunde iaktta vad som hände utan att själv bli sedd. Länge dröjde det inte heller, innan de båda kumpanerna försiktigt kom gående. De såg sig omkring för att förvissa sig om att ingen såg dem. Sedan målade de hastigt upp ett stort hakkors på väggen och försvann.

En antisemitisk yttring vid en skola på Lidingö väckte stor uppmärksamhet i pressen. Men sedan rektorn tillkallat polis, visade det sig att upphovsmannen var en judisk elev. Historien tystades ner, särskilt som ynglingen ifråga höll på att prata bredvid mun, och säga för mycket. Ett halvår senare satt jag på ett kafé vid Plaza del Callao i Madrid tillsammans med vicechefen i den spanska säkerhetspolisen. Denne berättade att Spanien varit nästan kemiskt fritt från antisemitism ändå fram till den dag, då spanska polisen upptäckte, att hakkorskampanjen organiserats av judiska grupper. Upptäckten hade framkallat mycket negativa reaktioner i ledande spanska kretsar.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-01-04


  • Publicerad:
    2019-01-04 00:55