POLEN. Elever i en skola i Lodz i Polen gav varandra presenter prydda med bland annat keltiska kors. Det var ”fascism” enligt antirasistiska grupper som valde att polisanmäla händelsen. Justitieministeriet i Polen höll dock inte med och fallet har nu lagts ner.

Keltiska kors och uttrycket ”White pride” kan inte stämplas som fascistiska då dessa representerar en ”social rörelse som är emot rasernas biologiska uppblandning”. Detta har justitieministeriet i Polen slagit fast efter att vissa progressiva röster höjdes i högljudda protester efter att elever i en skola i Lodz gett varandra presenter prydda med det keltiska korset och slagordet ”White pride”.

Antirasistiska grupper gjorde en anmälan om att ett brott möjligtvis begåtts i skolan. Efter flera månader har åklagaren lagt ner fallet och konstaterat att man knappast sprider fascism om man ger en annan person en present i form av en kalender illustrerad med keltiska kors.

Det liberalkonservativa partiet Medborgarplattformen lämnade in en interpellation där de klagar över att slagordet är förbjudet i både Tyskland och Frankrike där det anses stå för ”vit makt”. Biträdande justitieminister Luke Piebiak konstaterade att det inte finns någon anledning till att kategoriskt döma varken symbolen eller slagordet. Detta då bland annat vissa enbart använder slagordet ”White pride” för att protestera mot rasblandning, vilket ger slagordet en religiös dimension.

Tidigare publicerad på Kansallinen Vastarinta.


  • Publicerad:
    2017-01-07 21:25