INRIKES. Judiska församlingen i Malmö hävdar att stadens judar känner sig så pass osäkra att något måste göras åt problemet. Därför får de nu hjälp av bland annat Malmö stad med att utbilda 300 av stadens lärare för att motverka så kallad antisemitism. Satsningen på 1,1 miljoner kronor finansieras av svenska skattebetalare.

Judiska församlingen i Malmö hävdar att den osäkerhet och rädsla som präglar stadens judar just nu är så pass stor att en satsning mot antisemitism är nödvändig.

Med hjälp av det antirasistiska företaget Xenofilia har nu ett särskilt undervisningsmaterial tagits fram, som runt 300 av Malmös lärare ska utbildas i. Enligt Xenofilias VD Lena Friblic består materialet av inspelade intervjuer med judar som levde under andra världskriget. Filmerna följs sedan upp med övningar och diskussioner.

— Utbildningsdagarna för lärarna börjar i oktober och pågår sedan hela nästa termin. Vi beräknar att minst 7 000 elever kommer få ta del av undervisningen under det här läsåret, fortsätter Friblic.

Förutom Judiska församlingen och Xenofilia hjälper även Malmö stad till med bland annat planering och lokaler. Finansieringen som kostar svenska skattebetalare 1,1 miljoner kronor sköts av statliga Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

MUCF har tidigare hamnat i blåsväder för att ha stött en muslimsk förening i Göteborg, som bland annat bjöd in islamistiska föreläsare som hyllade jihad och IS.

Källor:
Skattepengar till IS-propaganda
Krafttag mot antisemitism


  • Publicerad:
    2016-09-10 18:50