POLITIK Regeringen har nu gett Transportverket i uppdrag att utreda hur man kan förenkla körkortsutbildningen. Man ska även utreda om man kan sänka kostnaden för att ta körkort.

Regeringen har nu gett Transportverket i uppdrag att se över hur man kan minska antalet underkända förarprov. I uppdraget ingår det att kartlägga och föreslå förbättringar som stöd för de som ska ta körkort.

— Målet är att vi ska föreslå förbättringar som ska stödja de som ska ta körkort, så de kan bli mer trafiksäkra, miljömedvetna och riskmedvetna, säger Pär-Ola Skarviken, en av Trafikverkets utredare

Man ska även arbeta för att det ska bli både lättare och billigare att ta körkort. Under utredningen ska man också kartlägga vilka grupper i samhället som har svårare att klara av körkortsutbildningen.

— Det är vissa grupper som har svårare, och det är de grupperna som vi ska försöka kartlägga. Vilka är de? Hur stora är dem? Hur ser problematiken ut för dem? säger Pär-Ola Skarviken.