ENERGI För att komma ur elkrisen krävs att Sverige bygger tio nya kärnreaktorer, menar regeringen. Det är dock oklart när kärnkraften kan komma att byggas ut.

Fram till 2040 förväntas elbehovet att fördubblas i Sverige. Idag har landets energiproduktion stundtals stora svårigheter att producera tillräckligt med el till den svenska marknaden och samtidigt kunna sälja el till Europa. Eftersom en stor del av kärnkraftverken avvecklats till förmån för exempelvis vindkraft har elpriserna ibland skjutit i höjden bara för att det blivit vindstilla i Skåne.

Detta vill regeringen råda bot på genom att bygga tio nya kärnreaktorer, rapporterar TT. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) har tidigare lovat att regeringen kommer hinna ta det första spadtaget för en utbyggnad av kärnkraften innan mandatperiodens slut, Detta ville dock inte klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) bekräfta under en pressträff på torsdagen.

Enligt Pourmokhtari är ”spadtag hit eller dit” inte det viktiga, utan snarare att ”regeringen driver på för mer kärnkraft”.

Michael Knochenhauer, vikarierande generaldirektör på Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), vill inte heller bekräfta huruvida några ”spadtag” kommer att kunna hinnas med innan 2026. Han menar att myndigheten har möjlighet att ta emot ansökningar redan idag, men han förväntar sig ingen för än tidigast 2025.

— Kommer det en ansökan kommer vi att börja bereda den, men att slutföra den är en ganska lång process, säger Knochenhauer.

Att bara bereda en ansökan enligt kärntekniklagen och sedan lämna en rekommendation till regeringen tar 2-3 år. Sedan återstår ytterligare arbete.