JÖNKÖPING Sverigedemokraterna i Jönköping vill bygga små kärnkraftsreaktorer i Jönköpings kommun. De har nu lämnat in en motion i kommunfullmäktige om att utreda möjligheten till detta.

Johan Edvardsson och Bengt Blom från Sverigedemokraterna i Jönköping har skrivit och lämnat in en motion i kommunfullmäktige om att utreda möjligheterna till småskalig kärnkraft i Jönköpings kommun.

”En etablering av små modulära reaktorer (SMR) i vår kommun skulle ge oss en mängd unika fördelar”, kan man läsa i motionen.

Riksdagsledamot Angelica Lundberg (SD) berättar för SVT att hon tror att förslaget kommer att tas emot positivt i kommunfullmäktige.

— Vi tror att den här frågan är viktig för de flesta partier. Det är viktigt med framtidens energiförsörjning och det är bra att Jönköping går i bräschen för den utveckling som vi vill ha, säger hon.

I motionen kan man läsa att kommunerna Norrköping, Karlskoga och Uppsala redan har påbörjat liknande projekt. I januari presenterades det ett förslag i regeringen som ska möjliggöra att nya kärnkraftsreaktorer byggs på fler platser i landet.