ENERGIKRISEN De fyra partierna M, KD, SD och L har enats om en ny riktning för landets energipolitik som innebär ett stärkande av kärnkraftens roll. En utredning om återstart av Ringhals 1 och 2 ska inledas.

Det var vid en pressträff på fredagen som resultatet av veckans regeringsöverläggningar presenterades i form av Tidöavtalet, enligt vilket M, KD och L bildar ny regering – medan valets vinnarsidas största parti SD ställs utanför regeringen, men däremot ges starkt inflytande över den förda politiken.

KD-ledarens Ebba Bush hävdade på pressträffen att medan en god tillgång på el framöver förutsätter utbyggd kärnkraft, så är det just denna goda tillgång som kommer att rädda såväl svenska företag som svenska hushåll, utan att Parisavtalet rörande den så kallade klimatomställningen bryts.

— Sverige ska klara klimatomställningen. Vi ska uppfylla vår del av Parisavtalet, men utan att slå sönder företag och svenska familjers ekonomi. Då är målet framåt elektrifiering och vägen dit stavas kärnkraft, sade Bush.

Kärnkraftens roll

I Tidöavtalet uppmanas Vattenfall att omgående inleda förarbetet för en uppstart av kärnkraftsproduktionen ”vid Ringhals och andra lämpliga platser”. Regeringen har emellertid i sin nysatsning att kämpa emot en befintlig kärnkraftsfientlig lagstiftning, som kommer behöva ändras. I miljöbalken finns till exempel förbud, dels mot nya reaktorer på ställen där det inte redan finns reaktorer, dels mot fler än tio reaktorer i drift vid samma tillfälle. Regeringens kärnkraftssatsning omfattar uppförandet och användandet av små så kallade modulära reaktorer. För att så ska kunna ske krävs, hävdas det i avtalet, helt ny lagstiftning på området.

De fyra partierna tillkännager i avtalet sin avsikt att införa ett snabbspår för kärnkraft i tillståndsprocessen. Här vill man tillföra miljöbalken en bestämmelse enligt vilken frågor rörande kärnkraft ges företräde. I övrigt kommer strålsäkerhetsmyndigheten få till uppgift att utreda hur tillståndsprocessen för kärnkraft kan förenklas. Ansökningsavgiften för företag, som önskar starta upp nya reaktorer i landet, ska enligt Tidöavtalet sänkas. Processen för typgodkännande av reaktorer, system och komponenter från länder med en standard på området likvärdig den i Sverige, ska enligt avtalet förenklas. Avtalet föreskriver skräddarsydda statliga kreditgarantier för kärnkraft till ett värde av 400 miljarder kronor. Ny lagstiftning ska nu stävja ”godtycklig nedstängning av kärnkraftverk”. Här kommer till exempel ägare ges utökade möjligheter att utkräva skadestånd.

En utredning rörande det möjliga och lämpliga i en återstart av Ringhals 1 och 2 ska tillsättas. Medan KD starkt förespråkat en sådan nystart, så har Vattenfall fram till nu lika starkt avrått från åtgärden.

Bakgrund: Sex nedläggningar under S-styre

1999 stängde den dåvarande S-regeringen ned Barsebäck 1 och 2005 Barsebäck 2. 2015 stängde en regering bestående av S och MP en reaktor i Oskarshamn och 2017 nästa. Det var i slutet av 2019 som man stängde av Ringhals 1 och cirka ett år senare som Ringhals 2 fick möta samma öde. Ingen av dessa nedstängningar har i grunden motiverats.