ENERGIKRISEN Den tyske ekonomiministern meddelade på måndagen att det definitiva avslut på tysk kärnkraft vid årsskiftet, som hittills enligt regeringen varit hugget i sten, inte längre gäller.

Tysklands ekonomiminister Robert Habeck tillkännagav i ett uttalande på måndagen att den tyska regeringen stoppar den nedläggning av samtliga tre kvarvarande tyska kärnkraftverk vid årsskiftet som man dessförinnan haft som linje. Två av dessa ska enligt det nya beslutet hållas i beredskap för omedelbar driftstart.

Beslutet om en total nedläggning vid årsskiftet prövades i mars med resultat att man fastslog att nedstängningarna ovillkorligen måste verkställas enligt beslutad tidsplan. Senast för två veckor sedan bedyrade den notoriske kärnkraftsmotståndaren Habeck att planerna på ett definitivt avslut av tysk kärnkraft vid årsskiftet är huggna i sten.

Ekonomiministern menade dock i sitt uttalande på måndagen att det nya beslutet inte innebär att Berlin ”bryter sitt långvariga löfte om att helt överge kärnkraften i slutet av 2022” och hänvisade till att stresstest utförda av elnätsoperatörer nu visat att det ”kan uppstå timmar av kris i elförsörjningen” under vintern med tanke på ”trängseln på den europeiska energimarknaden”.