ENERGIKRIS Svenska kraftnät varnar återigen för nedstängningar av elen under vintern. Något liknande har aldrig tidigare hänt i Sverige.

Vintern närmar sig allt mer men någon lösning på energifrågan har politikerna ännu inte lyckats komma på. Med Nord Stream 1 och 2 saboterade är det inte heller möjligt att rädda den europeiska energin genom att förhandla med Ryssland.

Nu påpekar Svenska kraftnät återigen att de kan komma att behöva stänga ned elnätet för elkonsumenter i vinter, en åtgärd som aldrig tidigare behövt vidtas.

Till Aftonbladet förklarar myndighetens generalsekreterare Lotta Medelius-Bredhe:

— När elbörsen stänger dagen före ser vi om det konsumenterna vill ha räcker eller inte. Sedan kommer alla elhandlare få information om att vi inte kan leverera det de bett om. Då måste elhandlare se till att minska konsumtionen.

Men om konsumtionen inte går att minska måste elen släckas under kortare perioder, hävdar generalsekreteraren.

— Då kommer vi från kontrollrummen beordra nätägare att koppla bort vissa områden. Det kan handla om någon timme i Malmö till exempel, säger Medelius-Bredhe och tillägger att ”det är ett strömavbrott de flesta av oss upplevt”.

Lotta Medelius-Bredhe skyller detta på nedläggningen av kärnkraftvetk, ”dålig blåst”, kriget i Ukraina och sabotaget mot Nord Stream. Men det håller inte, menar elkraftnätsprofessorn Lina Bertling Tjernberg.

— Det framgår tydligt att man saknat den proaktiva långsiktiga styrningen. Där har man brustit. Dels har man lagt ner kärnkraftverk i södra Sverige, men sedan har det gått på tok för långsamt att förstärka, säger hon, och fortsätter:

— Vi har vetat väldigt många år att det är en stor kommande elektrifiering och att det. funnits ett behov av ny kapacitet och behov generellt. Det har varit problem länge.

Bertling Tjerberg är inte den första experten att rikta hård kritik mot Svenska kraftnät och den förda energipolitiken. I augusti skrev kärnfysikprofessorn Jan Blomgren och elexperten Svenolof Karlsson i DN om hur politiker i decennier fört en energipolitik som ”bryter mot fysikens lagar” till förmån för ”vacker retorik”.