ENERGIKRISEN Inte bara ”tillfälliga strömavbrott” kan drabba Sverige i vinter, skriver två experter i ett debattinlägg på DN. Hela södra Sverige kan komma att få en lång period av total blackout ifall politikerna inte agerar.

Nyligen varnade Svenskt kraftnät (SVK) för att vissa områden i södra Sverige kan komma att drabbas av tillfälliga strömavbrott i vinter. Detta för att hindra en kollaps av hela elnätet under den pågående energikrisen.

Men på DN skriver nu kärnfysikprofessorn Jan Blomgren och elexperten Svenolof Karlsson att det kan bli värre än så. De målar upp ett scenario där en stor del av Sverige, ”från Skåne och upp till något norr om Gävle”, kan komma att bli helt utan ström under längre perioder.

Något sådant har inte skett sedan en brand i en transformatorstation 1983 gjorde hela Sverige strömlöst. Men på den tiden var inte samhället lika beroende av el som idag, påpekar man. Det kommer varken gå att betala för mat eller tanka sin bil utan ström, eftersom allt styrs elektroniskt. Till och med moderna vedpannor slutar funka utan el.

Man påpekar också att strömförsörjningen i Sverige var betydligt robustare för 30 år sedan, då den till stor del byggde på intern kärnkraft. Sedan dess har Sverige valt att ersätta en stor del av kärnkraften med alternativ som inte kan förse landet med förutsägbara mängder el året runt, framförallt vind- och solkraft. Dessa verkar inte stabiliserande på elnätet såsom kärnkraft, menar författarna, utan skapar snarare svängningar.

Vid ett stort strömavbrott kommer det exempelvis inte finnas nog med energi att starta upp elnätet om det är vindstilla.

Man menar att detta är en farlig situation som skapats av politikerna av ideologiska snarare än rationella skäl:

Fysikens lagar har nonchalerats när politikerna har skapat sina lagar. Vacker retorik kanske kan avgöra en valrörelse, men biter inte på elektroner som avgör hur elsystemet fungerar”, skriver man och tillägger att detta är något som alla politiker måste ta till sig.

Avslutningsvis konstaterar man också att den klassiska svenska byråkratin gör att ingen är ansvarig för situationen. Svenska kraftnät har exempelvis avvecklat stödtjänster som Öresundsverket i Malmö, som fram till 2017 drevs av naturgas och skulle kunna användas i en krissituation.

Samtidigt har SVK flera gånger varnat regeringen för störningar, varpå regeringen svarat med att ge SVK i uppdrag att ta reda på hur störningarna kan uppstå. Detta har då följts av en uttrycklig instruktion att inte utreda konsekvenserna av en total nedsläckning eller hur elnätet skulle kunna återställas efter en total kollaps – sådan kunskap saknas alltså helt i Sverige.

Man uppmanar därför politikerna och SVK att mer tydligt ”stå emot när de politiska ambitioner går tvärs emot fysikens lagar” och konstaterar att de senare trots allt inte går att förhandla bort.