ENERGIKRISEN Under den kommande vintern kan hushåll i Sverige få sin el avstängd för att inte elnätet ska kollapsa. Något liknande har aldrig tidigare hänt i Sveriges historia.

Svenskt kraftnät varnar nu för att svenska hushåll kan komma att få sin el avstängd i vinter på grund av ”återkommande effektbrist”, skriver Dagens Nyheter.

— Det här kan bli något som händer i vinter, säger Niclas Damsgaard, chefsstrateg på Svenska kraftnät till tidningen.

Det är framförallt södra Sverige som är i riskzonen och speciellt elområde Malmö. För att inte hela elsystemet ska haverera kan det ske automatiska eller manuella avstängningar av elen.

— Man släcker ner ett område helt enkelt, säger Damsgaard och förklarar att detta i första hand skulle ske på mornarna då elförbrukningen är som störst.

Något liknande har aldrig hänt tidigare i Sveriges historia och enligt Svenska kraftnät beror det hela på hur ”det går med kriget i Ukraina”. På vilket sätt kriget påverkar elnätet i Sverige framgår inte, men man syftar troligtvis på Rysslands vilja eller förmåga att leverera gas till andra delar av Europa.