UNGERN Medan resten av Europa gör allt för att rädda energibolagen kämpar Ungerns premiärminister Viktor Orban för att hålla nere energiräkningarna för ungerska familjer. Han lovar nu att ett pristak på energi som införts för landets hushåll kommer att fortsätta åtminstone året ut.

Alla ungerska familjer kommer åtminstone året ut att få ha kvar pristaket på elektricitet och gas, lovar Ungerns premiärminister Viktor Orban. Pristaket gäller ”genomsnittlig konsumtion” och gör att ungerska hushåll kan spara motsvarande 1 424 kronor på gas och 3 714 kronor på el varje månad, skriver Hungary Today.

Den ungerska regeringen införde pristaket för att ”undvika att leverantörer tjänar ens en forint [ungersk valuta. reds. anm] på hushållspriser”, skriver tidningen.

Pristaket på energi för ungerska hushåll kostade förra året 260 miljarder forfit, motsvarande cirka 6,6 miljarder kronor. Men för årets budget kommer siffran att landa på 2 000 miljarder forfit, vilket enligt Orban inte kommer att hålla för landets budget i längden.

Enligt Orban är finns det nog med gas i Ungern, men ökande gaspriser ställer till problem. Premiärministern menar att gasfrågan är ”en fråga om överlevnad” för Ungern och han har kritiseras EU:s planer på ”lösa energikrisen” genom att gemensamt spara in på gasen.

Orbans inställning är att Ungern ”klarar sig bättre själva” när det gäller energipolitiken snarare än att förlita sig på Bryssel vars energipolitik helt enkelt inte fungerar, enligt Orban.

Ungern ser därför över flera alternativ för att lösa energifrågan för sitt eget land, bland annat genom att öka sin egen energiproduktion och att förhandla med Ryssland om att öka gasimporten. Man planerar också att öppna upp nedstängda kolkraftverk i landets norra delar.

Avtal mellan USA och Ryssland enda lösningen på energifrågam

Energifrågan hänger enligt Orban tätt ihop med kriget i Ukraina. I oktober kommer det vara tydligt huruvida Europa ”går in i en krigstidsekonomi” eller inte, hävdar premiärministern.

Att USA skulle kunna vända på krigslyckan i Ukraina eller ”skaka om Ryssland” med ekonomiska sanktioner ser Orban som oerhört osannolikt. Han tror vidare även att sanktionerna kan komma att slå tillbaka mot väst mer än vad de redan har gjort.

Nyckeln till att lösa energifrågan är enligt Orban att USA och Ryssland börjar samtala och sluter ett avtal för fred så att någotsånär normala handelsförbindelser kan återupptas.