EUROPA EU-parlamentet har röstat igenom ett fördömande av Ungern som en ”icke-demokrati”. Samtliga svenska EU-parlamentariker ska ha röstat för resolutionen, förutom SD.

Som Nordfront kunde rapportera tidigare under torsdagen pågår en utredning som EU-kommissionen leder mot medlemslandet Ungern. Man menar att ”korruption” och ”brist på demokrati” gör att man eventuellt kan dra in på EU-pengar till Ungern.

Under torsdagen har också EU-parlamentet röstat igenom en resolution som hävdar att Ungern inte längre är en ”demokrati”. Resolutionen lades fram av franska miljlöpartister och heter Existensen av en tydlig risk av allvarliga brott av Ungern mot de värderingar som unionen grundas på.

I och med att resolutionen röstades igenom rekommenderar EU-parlamentet att EU-kommissionen inför sanktioner mot Ungern och undanhåller EU-pengar som annars hade gått till landet.

I resolutionen, som röstades igenom med 433 röster mot 123 – och 28 nedlagda – kan man läsa att ”Ungern inte längre kan ses som en fullständig demokrati eftersom demokrati och grundläggande rättigheter i landet har minskat”.

Ungern beskrivs istället som en ”parlamentarisk autokrati”.

— Situationen har blivit dramatiskt sämre. Av EU:s 27 medlemmar är nu en av dem tydligt inte längre en demokrati. Och det måste rådet (medlemsländerna) nu ta tag i, manade franska EU-parlamentsledamoten Gwendoline Delbos-Corfield, som lett arbetet med resolutionen, efter en debatt om frågan i onsdags.

Försvarades av höger- och populistpartier

EU-parlamentarikern Jean-Paul Garraud från Nationell samling har kallat resolutionen ”fake” och hans partigrupp Identitet och demokrati lade också fram en motresolution. Parlamentsledamöter från Identitet och demokrati försvarade sedan Ungern frenetiskt när resolutionen debatterades i parlamentet.

— Det är inte Ungern utan Europeiska unionen som stampar på europeiska värderingar. Det är inte Ungern utan Europeiska unionen som inte respekterar den demokratiska rättssäkerheten, sa den belgiske EU-parlamentarikern Tom Vandendriessche från Vlaams Belang under debatten.

Vandendriessche varnade också samtliga EU-länder att samma sak kan hända dem, om de låter resolutionen gå igenom.

— En dag kommer de att komma efter er. Ungern och Viktor Orban är det enda som står i vägen, sa han, enligt Hungary Today.

Även den spanske EU-parlamentarikern Jorge Buxade ska ha utmärkt sig under debatten i sitt försvar av Ungern.

— Sluta lägga er i nationella angelägenheter. Ta bara vara på era egna kompetenser och försvara Europa. Och om ni inte gör det, gå er väg och lämna väg [för någon annan], dundrade Buxade.

Straffar Ungern för motvilja mot sanktionskriget

Östeuropeiska länder som Ungern och Polen har under flera år utsatts för hård intern press inom EU för att man inte vill acceptera västeuropeiska dogmer om massinvandring, hbtq och centralisering av makt till Bryssel. Sedan Rysslands invasion av Ukraina har dock Ungern blivit särskilt utsatt på grund av att landet har motsatt sig EU:s sanktionspolitik, som har drabbat medlemsländernas ekonomier hårt.

Ungerns motvilja att delta i den ekonomiska krigsföringen nämndes också av landets motståndare i EU-parlamentet.

— Ungern är inte längre en fungerande demokrati och Ungern respekterar inte de grundläggande rättigheter som medlemsländerna har kommit överens om för att undkomma krig, despotism och statsterror, sa Daniel Freund, EU-parlamentariker för det tyska regeringspartiet De gröna.

Efter Orbans valseger i det ungerska valet i maj höll han ett brandtal till nationen där han attackerade EU:s sanktionspolitik och svor att fortsätta bekämpa globalistunionens ”folkutbytesprogram”.

Samtliga svenska EU-parlamentariker ska ha röstat för resolutionen, förutom Peter Lundgren (SD) och Charlie Weimers (SD) som röstade emot, uppger Aftonbladet.