ÖVERSTATLIGHET EU har många gånger kritiserat Ungerns politiska ledning för dess förda politik i en rad frågor. När man nu står i begrepp att bestraffa landet ekonomiskt, så hänvisar man dock till förment korruption.

Ekonomisajten Bloomberg skrev på onsdagen om EU-kommissionens avsikt att undanhålla den ungerska regeringen subventioner – på grund av anklagelser om korruption och bristande efterlevnad av normer. Kommissionens åtstramning gentemot Ungern förväntas enligt sajten offentliggöras på söndag denna vecka. EU inledde i april en utredning mot landet kort efter att dess premiärminister Viktor Orban stärkt sin inrikes position genom en jordskredsseger i parlamentsvalen samma månad. Utredningsarbetet upptogs med hänvisning till en nyligen antagen EU-lag, som kopplar utbetalningar av subventioner till respektive medlemslands ”efterlevnad av blockets rättsstatsnormer”.

Enligt Bloombergs källor är EU-kommissionen ”nästan redo” att släppa sina slutsatser. Det verkställande organet kommer enligt EU-tjänstemän rekommendera att man drar ned på utbetalningarna till Ungern i väntan på ”förbättringar i efterlevnaden av normerna”. Bryssel kan enligt Bloomberg välja att ge Budapest en frist på upp till tre månader för att ge dem tid att genomföra ett antal åtgärder som den ungerska regeringen redan lovat att vidta för att ”lindra EU:s oro”.

40 miljarder euro kan dras in

Enligt EUobserver kan så mycket som 70 % av EU:s subventioner till Ungern mellan 2021 och 2027 hållas inne med hänvisning till ”bristande efterlevnad”. Den totala summan uppgår i så fall enligt Bloomberg-rapporten till över 40 miljarder euro. Orban-regeringen har redan blockerats från tillgång till EU-pengar ”under pågående utredning”.

De åtgärder mot ”korruption” som Budapest föreslog i slutet av augusti inkluderar bildandet en ny myndighet med uppgift att övervaka nyttjandet av EU-medel samt att se över ungerska lagar om offentliga upphandlingar. Landets justitieminister Judit Varga träffade förra veckan EU-tjänstemän för att diskutera detta åtgärdspaket.

EU har tidigare uttryckt ”oro” över ”tillämpningen av rättsstatsprinciper” i flertalet östeuropeiska länder – men gjort det med extra stort eftertryck när det gäller Ungern och Polen.