UNGERN En bokhandel i Ungern tvingas böta motsvarande 367 000 kronor för att ha sålt barnböcker med homopropaganda helt öppet. I Ungern får sådan litteratur endast säljas under strikta restriktioner.

Det är Ungerns motsvarighet till Konsumentombudsmannen som färdigställt en utredning mot bokhandeln Líra Kereskedelmi Kft. i Budapest. Bakgrunden är att bokhandeln sålt böcker riktade till barn och ungdomar som innehåller homosexualitet, skriver Hungary Today.

Enligt ungersk lag får barnprodukter som propagerar för könsbyte, homosexualitet eller sex i allmänhet inte säljas i närheten av förskolor eller skolor, inte placeras i skyltfönster och endast säljas i stängda förpackningar och fysiskt avlägsnade från andra produkter.

”Utredningen avslöjade att trots att böckerna i fråga innehöll homosexualitet så kategoriserades de som litteratur för barn och unga vuxna och distribuerades inte i stängda förpackningar”, skriver myndigheten, som tillägger att man alltid kommer att vidta strikta åtgärder mot företag som inte följer lagen.

Bokhandeln tvingas nu böta 12 miljoner forints, vilket motsvarar 367 000 kronor.