RYSSLAND I november skickades en begäran till domstolen om att erkänna hbtq-rörelsen som en extremistisk organisation. Under torsdagen beslutade domstolen att rörelsen klassas som extremistisk och förbjuder den samt all aktivism som kan kopplas till hbtq-rörelsen.

I början av november lämnade landets justitieministerium in en begäran till domstolen om att erkänna den internationella hbtq-rörelsen som en extremistisk organisation.

Under torsdagen beslutade Rysslands högsta domstol att hela hbtq-rörelsen klassas som en extremistgrupp och att all aktivism som kopplas till den förbjuds. Frågan avhandlades på cirka fem timmar bakom stängda dörrar och beslutet träder i kraft omedelbart.

Sedan tidigare har det varit förbjudet att sprida hbtq-propaganda. Spridning av sådan propaganda har kunnat bestraffas med böter.

President Vladimir Putins talesman Dmitrij Peskov sa till reportrar innan domstolsbeslutet tillkännagavs att Kreml inte följer fallet och därav inte hade några kommentarer till det.