RYSSLAND Vladimir Putin har signerat lagen som förbjuder alla former av så kallade könsbyten i Ryssland. Därmed har lagen nu trätt i kraft.

Nordfront har tidigare skrivit om ett ryskt lagförslag om att förbjuda alla former av ”könsbyten” och som fått starkt stöd av lagstiftarna i statsduman. RT rapporterar nu att Rysslands president Vladimir Putin har signerat lagen, som därmed har trätt i kraft.

Förutom att alla former av operationer, medicinska ingrepp och behandlingar som har till syfte att förändra kroppen till att likna ett annat kön nu förbjuds framkommer det även att det blir förbjudet att ändra sitt kön rent juridiskt.

De som sedan tidigare har registrerat sig som ett annat kön än sitt biologiska får nu inte längre adoptera barn. Deras äktenskap kan också komma att ogiltigförklaras.

Behöver certifikat från hälsoministeriet

Så kallade könskorrigerande behandlingar kan tillåtas i vissa medicinska men sällsynta fall där spädbarn föds utan en tydlig könstillhörighet. Dessa ingrepp får dock endast utföras av kliniker underställda det ryska hälsoministeriet, som kommer att utfärda särskilda certifikat för ändamålet.

— Det finns tillstånd som kan identifieras under barndomen. Men när en person byter kön bara för att de vaknade upp på morgonen och bestämde att de inte är en pojke eller flicka, det är bara fel, har statsdumans talman Vjatjeslav Volodin sagt i en kommentar om lagen.

Volodin har också angripit könsbytarindustrin i väst för att försöka underminera det ryska samhället och argumenterat för att förbudet mot könsbyte är relevant i ljuset av just detta. Den eskalerande trenden med könsbyten i många länder leder enligt Volodin till ”nationens degenerering”.