POLITIK De två regeringspartierna Moderaterna och Liberalerna vill nu göra det lättare att ”byta juridiskt kön”. Detta genom att slopa kravet på könsdysforidiagnos.

I en debattartikel på Expressen skriver Camilla Waltersson Grönvall (M), Paulina Brandberg (L), Johan Hultberg (M) och Lina Nordquist (L) att regeringspartierna Moderaterna och Liberalerna nu söker stöd i riksdagen för att göra det enklare att ”byta juridiskt kön”. Enligt förslaget bör kravet på medicinsk diagnos slopas när man ansöker att registreras med ett annat kön än sitt biologiska.

Istället vill man att det ska räcka med en ”enklare utredning av exempelvis en läkare eller psykolog” som grund för Socialstyrelsens beslut. Man vill att åldersgränsen ska vara 18 år, eller 16 för den som har vårdnadshavares medgivande.

”Danmark och Norge förenklade vägen till byte av juridiskt kön för snart tio år sedan. I år gjorde Finland likadant. Erfarenheter visar att systemen som helhet fungerat bra och de farhågor som kritiker gärna lyfter har inte infriats”, skriver politikerna.

Kvinnoorganisation kritiserar förslaget

Sveriges kvinnoorganisationer ställer sig dock skeptiska till regeringspartiernas förslag. I en annan debattartikel skriver Susannah Sjöberg och Clara Berglund, ordförande respektive generalsekreterare för Sveriges kvinnoorganisationer, att man vill att frågan ska utredas innan något beslut tas.

Man fruktar framförallt att det ska påverka kvinnor negativt ifall män kan registrera sig som kvinnor med bank-id.

”Om det juridiska könet ska baseras på självidentifikation kommer det ofrånkomligen att påverka jämställdhetsarbetet och alla områden som är uppdelade utifrån kön, exempelvis idrott, fängelser och skyddade boenden för våldsutsatta”, skriver Sjöberg och Berglund.

Författarna skriver att det har blivit betydligt svårare att samla in och analysera jämställdhetsdata i Norge efter att landet avskaffat könsskillnader i personnummer.