NORDEN En ny könsbytarlag i Finland slopar de tidigare kraven på sterilisering och medicinska ingrepp. Trots framgångarna är homolobbyn och barnomsorgsmannen missnöjd med att barn inte tillåts korrigera sitt kön.

Igår godkände Finlands riksdag en ny translag som har som syfte att skilja åt den juridiska och medicinska processen för ”juridisk ändring av kön”. Lagen godkändes med 113 röster för och 69 röster emot.

Den nya lagen som heter lag om könsfastställelse ersätter en annan könsbytarlag som gällt sedan 2003. Fram till att den nya röstades igenom krävdes enligt den gamla lagen sterilitet för att få sitt kön juridiskt bekräftat. Kravet på sterilitet har enligt regimstyrda Svenska yle fått kritik från andra länder och människorättsorganisationer.

Krav på medicinska ingrepp slopas helt

Tidigare har det krävts både en diagnos om mental ohälsa och sterilitet för att korrigera sitt juridiska kön. För att byta kön krävs nu endast vad Hufvudstadsbladet kallar för en ”egen redogörelse”.

Enligt Lina Bonde, ordförande för Regnbågsallians Svenskfinland, har det tagit alldeles för länge för Finland att slopa kravet på sterilitet.

— I Sverige slopades kravet på sterilisering redan för tio år sedan, och där betalar staten ersättning till dem som utsatts. Utvecklingen har verkligen gått väldigt långsamt här. Kravet på sterilitet är en kvarleva från något som helt enkelt inte går att försvara, kommenterar Bonde.

Missnöje över åldersgräns

Homolobbyn och dess allierade välkomnar de nya bestämmelserna men är samtidigt missnöjda med att yngre människor och barn ”lämnats utanför”.

— Vi hade hoppats att lagen tagit hänsyn också till de unga. Vi vet att många transunga och ickebinära unga mår dåligt. Puberteten är inte rolig för någon, och det kan vara verkligt svårt om könsidentiteten inte passar in i förväntningarna. Här hade man kunnat fundera på en lägre åldersgräns för den juridiska könskorrigeringen, säger Bonde.

Vidare tycker Bonde att det bör diskuteras om de transor som enligt henne utsatts för ”tvångssterilisering” har rätt till ersättning. Detta trots att ingen har utsatts för tvångssterilisering i landet sedan 1970.

Även den finländska barnombudsmannen Elina Pekkarinen har uttryckt åsikten att åldersgränsen för ”könskorrigering” har satts för högt och att ”barnets rättigheter har inte beaktats”.