SUBVERSIV DEKADENS Könsförvirrade biologiska män kräver nu på sociala medier att ”transmammor” vid mors dags-firandet behandlas som likvärdiga biologiska mödrar. Barnet åläggs bemöta kritik mot sin ”mamma”.

Breitbart News fäster i en artikel uppmärksamhet på hur HBTQ-aktivister på internet väljer att använda Mors dag som ett tillfälle att saluföra subversiv dekadens och kvinnoförnekelse med slagord av typen ”Inte alla mödrar har en livmoder” och ”Inte alla mammor har en vagina”.

I ett inlägg ses en person, som verkar vara en biologisk man, ta en selfie med texten ”Grattis på mors dag … Transkvinnor är också mammor!”

En nedslående video visar ett förvirrat barn som bekräftar sin rosahårige pappas könsförvirring och förklarar sig godta honom som sin ”mamma”. ”Absolut inte sant”, besvarar barnet en kommentar om att mannen ”ju inte är en mamma”.

— Du är min mamma. Du är min mamma, uppmuntrar hon den könsförvirrade mannen, och får honom då att le.

Genomgående i dessa inlägg, där ”transmammor” hyllas, är den biologiske mannens behov av bekräftelse för en påhittad modersroll – vilket lägger ett tungt ansvar på barnets axlar.

Ett inlägg visar en video av en biologisk man som uppges fira sin första mors dag med sitt äldsta barn.

— Det är första gången jag får fira mors dag med mitt äldsta barn, och jag fick min första mors dag-present. … Så om du är icke-binär och transkvinna, cis-kvinna – det spelar ingen roll. Om du kallar dig själv en mamma, här är till dig – Skål!

Samtidigt finner en färsk undersökning från Rasmussen Reports att de flesta amerikaner, 56 procent, anser att moderskapet är den viktigaste rollen för kvinnor.