KVINNOFRID Transan Tara Jays video, där han visar alla tecken på att mena allvar med sina hot, publicerades just efter att en annan transa avrättat sex personer på en skola i Nashville – vilket kan förklara att den togs ned.

Nordfront har tidigare skrivit om transaktivisters våld mot kvinnor. I det fall, som här ska berättas om, så handlar det om hot om våld – dödligt sådant. Transan Tara Jay varnar på sociala medier kvinnor för att försöka hindra honom att använda den damtoalett som de befinner sig på. I en viral video, där han bland annat uppmanar hbtq-personer att beväpna sig, klargör Jay konsekvenserna för den kvinna som försöker hindra honom från att komma in på damernas:

— Det kommer att vara det sista misstaget du någonsin gör.

Tara Jays nu raderade klipp delades tidigare av hans 2 400 följare på TikTok. Jay, som inledde sitt ”könsöverskridande” 2017, gör i videon en liknelse hämtad från djurriket.

— Om du tränger in ett vilt djur i ett hörn, så blir detta ett farligt djur … Så om du vill dö på din kulle, av rättfärdighet och moralisk överlägsenhet – kör på nu direkt.

— Jag uppmanar dig att försöka hindra mig från att gå in på damtoaletten. Det blir det sista misstag du någonsin begår.

Han tillägger:

— Detta är en uppmaning till handling. Beväpna dig! Gå ut och köp en pistol, lär dig hur man använder den.

Tara Jays uttalanden spelades in alldeles efter mordet på sex personer den 27 mars av en transkvinna på en kristen skola i Nashville, vilket kan förklara att videon snart togs ned. Den fanns dock kvar uppe samma dag som USA:s republikaner enhälligt antog ett lagförslag, som skyddar damidrotten genom att förbjuda biologiska mäns deltagande i tävlingar, vilka uttryckligen är avsedda för just kvinnor.

Klippet hann dock ses av Oli London, en brittisk popsångare som först genomgick ett ”könsbyte” men sedan ångrade sig, ”bytte tillbaka” och skrev en kritisk bok. London har på sociala medier flitigt kommenterat Jays förehavanden och de samhällsfenomen de är sammanknippade med. Ett vanligt tema i hans kommentarer är reflektioner över transans agerande i relation till begreppen ”mod” och/eller ”kvinnofrid”:

Detta är bara ytterligare ett exempel på en biologisk man som känner sig modig nog att invadera kvinnors utrymmen i "självidentitetens" namn och – och dessutom hotar deras säkerhet utan att behöva känna någon fruktan för återverkningar.

I dagens Amerika uppmuntras människor som den här mannen, som identifierar sig som en polytrans-lesbisk person, att göra så här, och han prisas som "häftig och modig" för att ha tagit sig in i kvinnors utrymmen.

Vi kan inte fortsätta att tillåta att kvinnor utsätts för fara av män på det här sättet i genusideologins namn. Nu räcker det, vi måste skydda kvinnors utrymmen!