KULTURKRIGET I USA När Carlos Santana under en spelning i veckan konstaterade den naturgivna förekomsten av exakt två kön, utlöstes en hatstorm mot en påstådd hatare.

Under den mexikansk-födde 76-årige sångaren och gitarristen Carlos Santanas småprat med publiken mellan låtarna i New Jersey på tisdagen, kom han in på ett känsligt ämne. Han sa att kön är något vi tilldelas långt innan födseln och att naturen här har två alternativ att välja mellan. Och han konstaterade:

— En kvinna är en kvinna och en man är en man. Det är allt.

Han nämnde också en rasfrämmande komikerkollega som fått våldsamma mediereaktioner på sitt konstaterande av att kön liksom ras är baserat i biologi.

För dessa oskyldiga kommentarer, har Santana i veckan fördömts och blivit attackerad i medier såsom NBC News och The Messenger, som utser honom till en hatisk ”anti-trans”. Billboard väljer att felcitera honom så att det framstår som att han säger sig ha den för många fullt rimliga, men för hbtq-aktivister oacceptabla avsikten att tvinga transpersonerna tillbaka in i garderoben, låsa dörren och slänga bort nyckeln – något som i hans fall visat sig inte stämma.