ENGLAND Då en skola i sydvästra London planerade att ta sina elever på en prideparad försökte en mamma få lov för sin son att utebli från evenemanget. Skolans rektor avslog mammans begäran varpå hon valde att stämma skolan.

Den 19 juni 2018 bjöds elever i ett brev som skickades hem från Heavers Farm Primary School i London in till en prideparad. Paraden skulle gå av stapeln tio dagar senare, den 29 juni.

En vecka senare kontaktade dock modern till en av eleverna, den icke-vita Izzy Montague, skolan för att fråga om hennes son kan utebli från evenemanget eftersom hon var oroad över att han skulle vara ”inblandad i en offentlig uppvisning till stöd för åsikter hon inte accepterade”. Izzy Montague beskrivs av Daily Mail som en ”starkt troende pånyttfödd kristen”.

Hennes förfrågan nekades dock av skolans rektor Susan Papas som svarade att hennes fyraåriga son inte kommer att befrias från att närvara på bögparaden.

Stämmer skolan

På grund av skolans vägran att låta hennes son frånvara från homoaktiviteter har Montague nu dragit skolan inför rätta.

Under rättegången har Montague enligt Evening Standard vittnat om att hon haft ett möte med rektor Papas där rektorns dotter också närvarade. Under mötet ska rektorns dotter ha haft på sig en t-shirt med texten: ”Varför vara rasistisk, homofobisk eller transfobisk när man bara kan vara tyst?”.

Vidare vittnade hon om att hon tidigare lyft problem med böcker som eleverna ska läsa och sånger som de sjunger i skolan. Som ett exempel gav hon sången ”We are family” som hon beskrev som en ”gayhymn

Organisationen Christian Legal Centre stödjer Montagues stämningsansökan mot skolan. Fallet är det första i Storbritannien som prövar ”påtvingande av HBTQ-ideologi på grundskolor” i rätten.