SVERIGE I en debattartikel kritiserar nätverket Vi tillsammans den nya skolplanen, som bland annat vill lära förskolebarn att onanera. Enligt debattartikeln bygger den nya globalistiska läroplanen på feltänk.

Det vaccinkritiska föräldranätverket Vi tillsammans har publicerat en debattartikel i den Falun Gong-kopplade tidningen Epoch Times. Artikeln handlar om den nya läroplanen i Sverige, som började gälla från och med höstterminen 2022.

Det är framförallt den betydande eskaleringen av sexualisering av barn som artikelförfattarna är kritiska till. Man noterar också att läroplanen är standardiserad enligt direktiv från EU och Världshälsoorganisationen (WHO) och att andra europeiska länder infört liknande läroplaner:

WHO tänker ändra på sexualundervisningen för barn. Att prata om biologi och preventivmedel duger inte. De vill att pedagoger ska uppmuntra småbarn till att njuta av sina kroppar och förmedla en positiv syn på sex. De vill att barnen på förskolan ska uppleva ”...njutning vid beröring av sin egen kropp och onani i tidig barndom".

Man skriver också att WHO lutade sig mot ”svensk” expertis när man tog fram den nya ”standarden” för sexualundervisning. Man beskriver bland annat hur ”0–4-åriga barn ska uppmuntras till att utforska könsidentiteter och lära sig hur man undanhåller eller ger samtycke till sexuell aktivitet”.

Använder vilseledande språk

Vi tillsammans menar att WHO använder sig av ett ”vilseledande språk” när man hävdar att den sexualiserande undervisningen är ”åldersanpassad, medicinskt korrekt, kulturellt lämplig och har en bevisat positiv inverkan på barn”.

Man citerar också en uppseendeväckande så kallade Q&A [frågor och svar. reds. anm.] som WHO tagit fram för att bemöta kritiker, som enligt debattartikeln vuxit sig starka i länder som Rumänien, Polen och Ungern:

Fråga: Hur tänker ni när ni säger att sexualundervisning ska börja redan från födseln?

Svar: Det har WHO bestämt eftersom sexualitet innefattar mer än bara den sexuella handlingen.

Fråga: Enligt vissa kritiker uppmuntrar standarderna 1 till 4-åriga barn till onani och att leka doktor och 6-åriga barn att utforska samkönade relationer. Stämmer det?

Svar: Det stämmer. Annars kanske pedagoger beter sig på ett olämpligt sätt och skadar barnen.

Fråga: Fördärvar eller moraliskt korrumperar WHO:s sexualundervisning barn och unga?

Svar: Nej då, tvärtom.

Ur Standards for Sexuality Education in Europe: Frequently asked questions, BZgA, 2016.

Man skriver också om den enorma skada som kan åskammas barn ifall de tvingas ”bära tyngden av vuxen sexualitet”. Artikelförfattarna konstaterar att ”[t]idig och olämplig sexualisering påverkar tankar, känslor, handlingar och leder till sexuellt och annat missbruk samt till fortsatt trasiga relationer”.

Även om WHO ser risken för motstånd mot implementeringen av den nya ”standarden” för sexualundervisning i länder som Sverige, Finland, Nederländerna, Belgien och Estland som låg uppmanar Vi tillsammans nu pedagoger, lärare och administratörer inom skolväsendet att informera kollegor om EU:s, WHO:s och Skolverkets agenda.

”Om du är en av dem som inte vill att dina barn ska utsättas för den nya sexualundervisningen kan det kännas jobbigt att höja rösten. Men du ska veta att du inte är ensam. Om du är orolig så är andra föräldrar i dina barns skola också oroliga. De allra flesta av oss vill absolut inte ha det här. Ta kontakt med föräldrar och bygg nätverk. Vi tillsammans hjälper dig att bygga sådana nätverk. Lär känna ditt barns lärare, skoladministratörer och andra föräldrar. Antagligen känner de också oro och med ditt stöd kan de enklare agera”, skriver man avslutningsvis.