Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Förintelsemyten skyddas återigen av media och judiska organisationer

Svante Weyler (SKMA): ”Förintelsen har ägt rum, det är inget man kan inlåta sig till en diskussion kring” Skolmaterial där elever skulle finna argument mot förintelsen i syftet att lära dem källkritik tas nu bort av Skolverket Skolmaterial om förintelsen från judiska organisationer är däremot föredömligt. 

Skolverket backar – antiken behålls i kursplanen

UTBILDNING. Skolverket drar nu tillbaka det kontroversiella och hårt kritiserade förslaget om att slopa antiken ur kursplanen för historia i grundskolan.

Skolverket stryker antiken i ny kursplan för grundskolan

SKOLAN. Elever kommer inte längre att få lära sig om antiken i svensk grundskola. Detta enligt en ny kursplan som presenterats av Skolverket.

Var fjärde elev har nu utländsk bakgrund

MÅNGKULTUREN. Var fjärde elev i Sverige har nu utländsk bakgrund. Skolverket ser inget problem med den demografiska utvecklingen, utan bekymret ligger i att invandrareleverna är ojämnt fördelade på skolorna.

Sionistisk organisation lär lärare hantera “rasistiska elever”

FÖRTRYCK. Forum för levande historia i samarbete med Skolverket har nu valt att ta till drastiska metoder för att förtrycka ungdomars rättighet till en egen tanke och åsikt. Runt 300 lärare deltog på indoktrineringskonferensen på First hotell Billingehus.

Skolverkets nya förslag: Avskaffa jaktutbildningarna

INRIKES. Skolverket vill nu helt avskaffa jaktutbildningarna på gymnasiet då man hävdar att det ökar risken för skolskjutningar. Som ”stöd” för sin absurda uppfattning tar man upp skolskjutningarna i USA som exempel.

Folkutbytet i grundskolan fortsätter

FOLKUTBYTET. Antalet elever som går i grundskolan fortsätter att öka och förväntas att öka ännu mer i framtiden. Anledningen? Folkutbytet.

Skolverket och “Förintelsen”

REVISIONISM. Mikael Karlsson dekonstruerar här Skolverkets hantering av ”förintelseförnekare” i klassrummen.

Pisa-fiaskot berodde på kunskapsbrister

SVERIGE. Eleverna på svenska skolor presterar sämre och sämre enligt den internationella Pisa-undersökningen. Skolverket konstaterar nu att det oroväckande resultatet inte kan förklaras med att eleverna är omotiverade, utan att det är kunskapsbrister som ligger bakom den negativa utvecklingen.