UTBILDNING Läsförståelsen bland svenska fjärdeklassare visar en oroande försämring enligt den globala studien Pirls 2021. Sverige hamnar efter länder som Singapore och Hongkong i jämförelsen.

Skillnaderna i läsförståelse bland svenska fjärdeklassare har ökat och försämrats betydligt, enligt den globala studien Pirls 2021, som presenterades på en pressträff på tisdagen.

Enligt mätningen presterade fjärdeklassare från resursstarka hem på samma nivå som vid den senaste mätningen 2016.

Däremot sjunker läsförståelsen bland elever från resurssvaga hem.

Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, påpekar att det inte är positivt när vissa grupper av elever upplever en försämrad läsförståelse.

”Vi på Skolverket är bekymrade över den ökade segregeringen i skolan. Samtidigt ser vi att resultaten för resursstarka elever inte har förändrats. Totalt sett ser vi en försämring av de svenska resultaten. Men vi delar den utvecklingen med övriga länder inom EU/OECD”, säger Peter Fredriksson på en presskonferens och fortsätter:

”Vi ligger fortfarande över genomsnittet. Generellt sett presterar flickor bättre än pojkar.”

Sverige var bäst av alla deltagande länder år 2001.

Han förklarar vidare att pandemin sannolikt är en faktor till att många länder har försämrade resultat.

”En ytterligare förklaring till de svenska resultaten handlar om demografiska förändringar, där antalet elever som inte talar svenska i hemmet har ökat”, säger Peter Fredriksson.

Länder som Singapore, Hongkong, Ryssland och England presterade bättre än Sverige enligt studien.