UTBILDNING. Skolverket drar nu tillbaka det kontroversiella och hårt kritiserade förslaget om att slopa antiken ur kursplanen för historia i grundskolan.

Skolverket backar antiken blir kvar i grundskolans kursplan för historia. Foto: Pixabay.

Skolverket gick i slutet av september ut med ett förslag till en ny kursplan för historia i grundskolan där antiken tagits bort. Anledningen till förslaget att stryka basala delar av europeisk historia ska ha varit att antalet undervisningstimmar ansågs vara för få. Myndigheten ville hellre lägga mer tid på undervisning om efterkrigstiden.

Förslaget möttes dock av massiv kritik. Många har påpekat att antiken till stor del ligger till grund för vår västerländska civilisation och att kunskap om det förflutna krävs för att förstå vår samtid. Ett historie- och identitetslöst folk är dömda att upprepa misstag som begåtts i det förflutna.

— Har man ingen kunskap om forntiden kan man inte ha någon respekt för framtiden heller, uttryckte Jenny Wallensten, forskare i antikens kultur och samhällsvetenskap vid Svenska institutet i Aten.

Idag meddelade Skolverket att de drar tillbaka förslaget och att antiken kommer att finnas kvar i grundskolans kursplan för historia.

Källa:
Skolverket backar om antiken: ”Saknas stöd för vårt förslag”


  • Publicerad:
    2019-10-04 14:05