SKOLAN. Elever kommer inte längre att få lära sig om antiken i svensk grundskola. Detta enligt en ny kursplan som presenterats av Skolverket.

SO-lärare hinner inte längre undervisa grundskoleelever om antiken enligt Skolverket.

De nya kursplanerna för grundskolan, som gällt sedan 2011, ska göras om. Enligt Skolverkets nya förslag kommer man bland annat att slopa antiken helt från historieundervisningen.

— Lärarna inte hinner med, blir stressade och saker riskerar att falla utanför. SO-ämnena är väldigt överbelastade. I historia och samhällskunskap har vi sett oss nödda att gå in och göra strykningar och det gör ont, även hos oss. Men det vi framhåller är att ska historia innehålla antiken, då krävs det fler timmar, säger Anna Westerholm, avdelningschef för läroplaner på Skolverket, till Lärarnas tidning.

Antiken har traditionellt setts som den västerländska civilisationens vagga och mycket av de idéer som har präglat Europas historia grundlades i antikens Grekland och Rom.

Den nya kursplanen kommer att börja gälla höstterminen 2020/2021, efter ett beslut av regeringen.

Källa:
Kunskapskraven klara – lärare uppmanas tycka till


  • Publicerad:
    2019-09-25 19:00