När homosexlobbyn angriper vad som är naturligt hänvisar man ofta till det antika Grekland och dess påstått liberala inställning till homosexualitet. Men vad anser greker själva om detta och vad säger de historiska källorna?

Nedan följer en artikel av en grekisk skribent som kontaktat Nordfront för att få en artikel publicerad som rör det antika Greklands syn på homosexualitet. Artikeln och de historiska referaten ska inte tolkas som att vi vill ”hetsa” mot homosexuella utan bör snarare ses som inlägg i en debatt om hur homosexlobbyn och destruktiva krafter medvetet förvanskar historien för att passa dess syften. Tvärtemot vad dessa påstår tycks det antika Grekland haft uppfattningen om att homosexualitet var någonting onaturligt och inte skulle premieras.

Det talas mycket om påstådd ”homosexualitet” i det antika Grekland. De flesta människor har inte undersökt detta grundligt och tar senare tiders pseudo-historikers spekulationer som fakta. Om någon frågar dem om källor så uteblir svaret, eftersom det inte finns några sådana. Sanningen är att det antika Greklands stadsstater hade mycket stränga lagar mot homosexuella. Naturligtvis fanns de, som i alla nationer och tidsåldrar. Det väsentliga i frågan är hur staten hanterade detta och hur samhället behandlade dem.

Baskunskap
Orden homos/homosexuell/homoerotisk osv. finns inte någonstans i äldre grekiska skrifter – vare sig i historiska eller filosofiska sådana. Det ord som användes om homosexuella i det antika Grekland, «Kinaidos», var ett mycket kränkande ord som betyder «den som bringar skam», «skapare av skam» eller «han som bringar Aidos förbannelse». Aido var gudinnan som straffade dem som överskred de moraliska gränserna och var följeslagare till Nemesis, hämndens gudinna.

Om homosexualitet i Aten
Från den atenska lagen:

«Om en atenare har Etairese (sex med partner av samme kön) skall han inte ha lov/tillåtelse till:
1. Bli en av de nio arkonerna.
2. Ej heller inta ställning som präst
3. Ej heller vara en talesman för staten
4. Ej heller skall han inneha något ämbete överhuvudtaget, hemma eller utomlands: Han skall ej vara sändebud.
5. Han skall ej delta i debatter eller närvara vid allmänna offerceremonier.
6. Och han skall ej träda innanför en plats som renats inför folksamlingar. Om en person som har dömts för olagliga sexuella handlingar bryter mot dessa förbud kommer han dömas till döden.»

Källa : Aeschines «Kata Timarchou», 21

Om Kinaidos/Homosexualitet: «…ej heller har de rätt till att tala inför eller ta upp fall inför domstol».

Källa: Demosthenes «Kata Androtionos» (Par.30)

«En man rör inte en annan man med sådan avsikt, då det är onaturligt […] När en man förenar sig med en kvinna och skapar barn är njutningen som upplevs på grund av naturen (Kata physin), men det är mot naturen (Para physin) när en man är med en man eller kvinna med kvinna, och de som gör sig skyldiga till sådana ogärningar drivs av sin förslavning till lustar.»

Källa: Platon: «Laws».

Enligt atensk lag ska en person som dömts för homosexualitet få sina rättigheter som medborgare berövade och bli en medborgare av lägre rang (Metikoi) samt mista rätten att rösta och besöka offentliga platser som tempel, centra för fysisk träning, forum osv.

Angående homosexualitet i Sparta
Sparta hade också väldigt stränga lagar när det gällde homosexualitet. Xenophon skriver i sin bok om den spartanska staten och dess lagar:
«…Sederna som inrättades av Lycurgus var emot allt detta. Om någon beundrade en pojkes själ och försökte i honom få en idealisk vän om umgås med honom så godkände han detta och trodde på förträffligheten av denna typ av utbildning. Men om det stod klart att beundrandet låg i pojkens yttre skönhet bannlyste han detta som en styggelse; och därför fråntog han dem rätten att vara med varandra på samma sätt som att föräldrar avstår från sexuellt umgänge med sina barn, bröder eller systrar»

Källa: Xenophon «Constitutions of the Lacedaimonians»

Angående Alexander den store
Hur många har inte hört talas om att Alexander den store var homosexuell? Många, är jag säker på – speciellt efter Hollywood-filmen «Alexander» – anser det vara ett ”historiskt faktum”. (detta trots att regissören själv, den judiske Oliver Stone, uttalade efter filmen att detta om Alexanders homosexualitet var fel och att han hade fått felaktig information).
Ingen av de fyra stora historikerna (Plutarchos, Arrian , Herodotus och Diodorus Sicelus), vilka skrev om Alexanders liv, nämner något om sexuellt umgänge med någon man. Emellertid finns det en scen som beskrivs av Plutarchos när Alexander anländer till Asien och någon erbjuder honom två unga pojkar. Låt se vad den påstått ”homosexuelle” Alexander svarade:

«När Philoxenus, befälhavaren över marinen, skrev till Alexander att det fanns två unga pojkar i Ionia vars skönhet måste ses, och frågade i ett brev om han (Alexander) ville att pojkarna skulle sändas till honom, svarade Alexander på ett strikt och upprört sätt: «Du är den mest avskyvärda och försåtliga av alla män, har du någonsin sett mig inblandad i ett sådant smutsig (sexuell) företag att du tog dig tiden lusten att smickra mig med sådana hedonistiska affärer?»

Källa: Plutarchos «The Luck and Virtue of Alexander»

«När Philoxenus, befälhavaren av sin marin, skrev att en viss Theodorus av Tarentum hade två unga pojkar av oöverträfflig skönhet att sälja, och undrade om Alexander önskade köpa dessa blev Alexander upprörd och ropade ut många gånger till sina vänner och frågade dem vad för sorts skamfull sida Philoxenus hade sett av honom att han ägnade tid att åt att lägga fram sådana skamfulla förslag»

Källa: Plutarchos «Parallel Lives – Alexander»

Avslutningsvis vill jag säga att detta var endast några av många bevis angående påstådd ”homosexualitet” i antikens Grekland och att detta härrör direkt från ursprungliga antika källor. Nästa gång någon berättar för dig hur toleranta grekerna var mot homosexuella – fråga efter källor!

Flertalet av de böcker och skrifter som artikeln hänvisar till har framtill idag inte översatts till svenska. I ursprungsartikeln finns de grekiska originalcitaten tillgängliga på engelska, dessa har blivit översatta till engelska av auktoriserade historiker. Ursprungsartikeln kan läsas HÄR


  • Publicerad:
    2012-02-15 00:00