UTBILDNING. En anti-skolrörelse av föräldrar, som är kritiska till skolplikt och dogmatiska läroplaner och istället väljer att hemundervisa sina barn, växer i Sverige. 

I Sverige är det lag på att barn ska gå i förskoleklass och grundskola, det som i dagligt tal kallas skolplikt. Hemundervisning av barn är inte tillåten annat än i extrema undantagsfall, där det oftast handlar om långvariga utlandsvistelser.

Barn som vistas utomlands varaktigt har inte skolplikt även om de fortfarande är skrivna i Sverige. Var gränsen går mellan en längre utlandsvistelse och att bo varaktigt utomlands är dock oklart.

Både i Sverige och internationellt växer nu det fenomen som på engelska benämns unschooling, det vill säga en anti-skolrörelse med föräldrar som är kritiska till stelbenta läroplaner och tvingande värdegrunder, utan istället förespråkar vad man kallar ”barnstyrd inlärning”.

På Facebook finns flera internationella sidor och grupper som handlar om denna rörelse, däribland det slutna forumet ”Unschooling Sverige” som tipsar föräldrar om hur barnen kan hållas borta från den svenska skolan.

Facebook-gruppen startades för sex år sedan. Här delar personer också med sig av tankar och tips på hur man kringgår det svenska skolsystemet. Ett av de vanligaste tipsen för att undvika skolplikten är att flytta utomlands.

Under gruppbeskrivningen kan man bland annat läsa:

Unschooling betyder INTE att man inte tar sitt ansvar som förälder att lära ut – tvärtom kräver unschooling mycket engagerade föräldrar för att lyckas. Det finns olika typer av unschooling. Eftersom skolplikten, tvång och våld strider totalt emot unschooling är detta inte en grupp för de som sympatiserar med detta.

Skolverkets uppfattning är att unschooling fortfarande är ovanligt i Sverige, men är ändå kritiska till rörelsen.

— Vi ser väldigt allvarligt på det här för det drabbar eleverna i första hand, det drabbar barnen som inte får sin utbildning, så vi tycker att det här är ett väldigt allvarligt fenomen, säger Maria Olausson, undervisningsråd på Skolverket.

I skollagen är vitesföreläggande det hårdaste ”straff” som kommunen kan förelägga föräldrar som inte låter sina barn gå i skolan.

I Färjestaden på Öland hotades ett par med böter på 50 000 kronor för att de  valde att undervisa sina barn hemma för ett par år sedan.

Källa:
Mamman är emot skolplikt: ”Är en växande rörelse”


  • Publicerad:
    2019-09-19 11:20