KULTURMARXISM. Nordfront kan avslöja att långtgående propaganda för könsdysfori och HBTQP-frågor bedrivs i skolor ända ner till förskolan i Norrköping med hänvisning till kommunens ”värdegrund”.

Anslaget på förskolan om att ”alla får vara den de vill vara och är”. Foto: NF. (Klicka för större bild)

Nordfronts reporter blev för en tid sedan kontaktad av en orolig förälder, vars fyraårige son går på en förskola i Norrköpings kommun. Det hela hade börjat med att ett anslag kom upp på ingången till förskolan där det bland annat stod:

Här får alla vara den de vill vara och är! … Vi hjälps åt att tillsammans utmana normer, vara nyfikna och ha öppna sinnen. Det mår alla bättre av. Tillsammans bygger vi framtiden till en bättre plats för ALLA att leva i!

Föräldern resonerade om detta med flera andra föräldrar som alla tyckte att det var ett märkligt sätt att uttrycka den pedagogiska inriktningen för barn mellan ett och sex års ålder.

Några dagar senare, berättar föräldern, kom hans fyraåring hem och berättade att ”på dagis får jag ha klänning på mig. Jag är en flicka nu och jag har en snippa”.

Detta gjorde föräldern, som vill ge sitt barn en traditionell uppfostran, mycket upprörd och han begärde därför ett samtal med förskolans rektor.

I samtalet hänvisade rektorn till kommunens fastslagna ”värdegrund” där genusfrågor och kritik av traditionella normer ska vara en viktig del. Hon menade att det skulle vara ”en kränkning av barnets önskan att uttrycka sig att hindra sonen att klä sig i klänning”.

Föräldern frågade då vem som hade berättat för sonen att han kan vara vem han vill, och fick svaret att det hade fröknarna på förskolan gjort, det ingick i genusundervisningen.

— Hur kan ett barn bestämma något sådant? En fyraåring förstår väl ingenting om könstillhörighet? frågade sig den frustrerade pappan.

Rektorn upplyste om att ”det måste finnas jämställdhet mellan barnen och allas lika värde”.

— Sedan menade rektorn på att jag inte skulle bry mig så mycket för det skulle bli värre för min son i slutänden. Om jag hemma skulle diskutera detta med kön och förklara saker från min synvinkel så skulle det förvärra situationen, berättar föräldern.

Vid ytterligare samtal med skolledningen har dessa bara upprepat att genusundervisning och HBTQP-frågor är ett krav för förskolan enligt de nationella riktlinjerna och UNICEF:s barnkonvention.

Rektorn har också förtydligat att föräldrar som hemma lär sina barn saker som strider mot dessa riktlinjer kan komma att bli föremål för orosanmälningar till socialtjänsten.

UNICEF:s barnkonvention som sitter upphängd på förskolan. Foto: NF. (Klicka för större bild)

Inför Pride-festivalen i Norrköping tidigare i somras fick också alla barn på förskolan lära sig om HBTQP-frågor, sjunga Pride-sånger och rita regnbågsflaggor. Att hylla sexuella preferenser och homolobbyn ansågs av skolan vara en del av undervisningen för barn mellan ett och sex år.

En av de aktörer som tillhandahåller tillrättalagt material för undervisning i HBTQP-frågor för små barn är pseudonymen Herr(genus)Fröken. På sin hemsida skolmagi.nu och på sin Instagram-sida lanserar han bland annat barnböcker med titlar som Sagor för barn som vågar vara annorlunda och När Herr Normsson träffade Hen.

En av de kulturmarxistiska böcker för små barn som lanseras av skolmagi.nu (skärmbild).

Den förälder som vände sig till Nordfront är idag ganska uppgiven:

— Det är klart att en fyraåring inte begriper HBTQP- eller genusfrågor, det är ju knappt att jag gör det själv. För honom är det bara en fråga om lek idag. Men vad händer om några år? Vilka spår kan den här indoktrineringen sätta när han blir äldre?

Förskolans rektor eller skolchefen i Norrköpings kommun har inte velat lämna några kommentarer till Nordfront, utan hänvisar till de nationella riktlinjerna och värdegrunden.


  • Publicerad:
    2019-09-05 13:35