HBTQP. Högsta domstolen i Storbritannien kritiserar de sociala myndigheterna för att ha tillåtit modern tvinga pojken att uppfostras till flicka.

Högsta domstolens domare Anthony Hayden sade till den församlade rätten att modern hade varit ”absolut övertygad” om att hennes son ”uppfattade sig själv som en flicka”, och var därmed fast besluten att behandla honom som en flicka.

Sedan pojken omhändertagits och överlämnats åt fadern som han nu lever tillsammans med, har han på ett naturligt sätt återgått till normala maskulina intressen, fick rätten höra.

Processen påbörjades för ungefär tre år sedan efter det att pojkens far inkom med ett formellt klagomål till de sociala myndigheterna om att modern hindrade honom från att träffa sin son. En domare tvingade lokala socialsekreterare att påbörja en utredning.

Hayden sade att tjänstemän från många olika samhällsfunktioner hade varnat för att pojken inte hade det bra, och att han inte kunde förstå varför de sociala myndigheterna så ”summariskt hade avfärdat” varningssignalerna.

Socialsekreterarna hade ”helt köpt inställningen att pojken ska betraktas som en flicka”, sade Hayden. En utredning av ärendet och socialarbetarnas hantering av fallet har påbörjats.

Domaren sade att pojkens mor ”berättade för mig att [han] ’levde dolt’ med vilket menades, förklarade hon, att han helt och hållet levde som en flicka.”

— Han kläddes alltid i flickkläder och det framkom att han hos en ny allmänläkare registrerats som flicka, säger domare Hayden.

— Det fanns heller inget tvivel om att [modern] var fullkomligt övertygad om att [pojken] uppfattade sig själv som en flicka. [Modern] anser att hon kämpar för [sin sons] rätt att uttrycka sig själv som flicka, säger Hayden och tillägger att modern har sagt att pojken ”uttryckt avsky över sin penis”.

— Jag anser att modern har orsakat [sin son] avsevärd emotionell skada i sin beslutsamhet att han skulle vara en flicka, säger domaren.

Anthony Hayden kommenterade det faktum att pojken nu har funnit sig väl tillrätta med sin far och hans sambo och själv väljer, utan något tryck från någon vuxen, att ägna sig åt typiskt maskulina intressen.

— Jag fick höra att [pappan] och hans sambo blev chockerade när de först såg i vilken utsträckning [pojken] uppträdde som flicka, både utseendemässigt och i sina maner. Men det är anmärkningsvärt hur väl [pojken] har stabiliserats, säger domaren, som är tillfreds med att pojkens intressen och livsenergi nu styrs av pojken själv.

Källa:
Forced Transgender Boy Quickly Returns To Normal After Removal From Mother’s Care


  • Publicerad:
    2018-09-17 08:25