POLITIK. I en motion kräver Liberalerna att riksdagen lagstiftar för att säkerställa intersex-personers rättigheter.

Intersex-flaggan, byggd på ”hermafroditfärgerna”, med cirkeln som symboliserar helhet. CC0

Den liberale riksdagsledamoten Joar Forssell har lämnat in en motion till riksdagen med uppmaningen att kammaren bör lagstifta för att stärka intersex-personers rättigheter. ”Sverige bör omgående göra mer för att HBTQIA-personer ska kunna leva i frihet”, skriver han.

Enligt Forssell uppfyller Sverige bara 60 procent av de rättigheter och policyer som ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) rekommenderar Europas länder att uppfylla. ”Sverige har inte genomfört en enda av de reformer som rekommenderas för att säkerställa intersex-personers rättigheter”, menar Forssell.

Han påstår också att Sveriges agerande i denna fråga kritiseras av FN, WHO och Europarådet.

Forssell föreslår tre konkreta åtgärder. Den första är att förbjuda medicinska ingrepp på minderåriga intersex-personer, exempelvis kirurgiska ingrepp för att rätta till könet som motiverats med kosmetiska eller sociala skäl snarare än medicinska.

Den andra åtgärden är att avskaffa juridiskt kön i lagstiftningen. Forssell skriver i motionen:

Juridiska kön är en rest från den tid då människor åtnjöt olika rättigheter beroende på kön och fyller ingen eller en försvinnande liten funktion i dagens Sverige. De bör därför avskaffas. I de fall där det är nödvändigt att uppge kön ska detta helt baseras på personens självbestämmande och vara fritt från kränkande krav på exempelvis medicinsk diagnos och kirurgisk eller medicinsk intervention.

Den tredje åtgärden som Forssell föreslår är att ge intersex-personer rätt till sin medicinska historia. Syftet med detta är att ge intersex-personer makt över sig själva och möjlighet att ”fatta informerade beslut om den egna kroppen”.

Källa:
Intersexpersoners rättigheter Motion 2018/19:1689 av Joar Forssell (L)


  • Publicerad:
    2018-11-29 12:00