MEDICIN. Terapi för personer som vill botas från sin könsförvirring eller homosexualitet bör inte bara förbjudas utan även bli straffbart. Detta kräver två rasfrämmande liberaler i en ny riksdagsmotion.

Ingen hjälp till transor, om Liberalerna får bestämma.

Medan homosexualitet ströks som psykisk sjukdom i Sverige redan 1979 så anges könsdysfori – alltså känslan av att man tillhör ett annat kön än sitt biologiska – fortfarande som en psykiatrisk diagnos. I Sverige anser man dock att könsdysfori inte går att bota och därför ”behandlar” man patienter som lider av det genom att på olika sätt bekräfta deras vanföreställning snarare än att försöka minska den.

Det finns dock grupper som istället försöker bota könsdysfori eller få människor att komma över sin homosexualitet och börja dras till personer av det motsatta könet. Eftersom den typen av terapier eller andlig rådgivning i regel sker utanför systemets ramar finns få belägg för hur effektiv den är, även om det finns gott om personer som vittnat om att de blivit hjälpta.

I Sverige vill dock Liberalerna nu förbjuda och kriminalisera den typen av hjälp till homosexuella och könsförvirrade. Det är riksdagsledamöterna Robert Hannah (L) och Arman Teimouri (L) som i en motion yrkar att det man kallar för ”omvandlingsterapi” bör kartläggas, kriminaliseras och att de organisationer som sysslar med den typen av terapi och rådgivning förlorar alla eventuella bidrag.

Man påstår bland annat i motionen att ”FN:s Världshälsoorganisation och erkända medicinska och psykologiska institutioner” har kommit fram till att ”hbtq-identifikation inte är någon störning eller sjukdom”, vilket alltså åtminstone inte stämmer när det kommer till svensk sjukvård, som för varje år diagnostiserar allt fler och yngre personer med könsdysfori.

Källa:
Motion till riksdagen: Förbjud terapi som ska ”bota” hbtq-personer (2018/19:530)


  • Publicerad:
    2018-11-26 11:00