KULTURMARXISM. Socialstyrelsen förbereder ett tredje officiellt kön.

Regeringen och Socialstyrelsen hänger inte riktigt med i könsutvecklingen.

Socialstyrelsen gör sig redo för att lägga till ett tredje kön i den officiella statistiken. Det tredje könet som blir fiktivt men juridiskt giltigt ska då även gälla i statistiskt material.

— Ett binärt könsbegrepp som man och kvinna gör att alla inte kan känna igen sig, säger Lars Grönvik som är enhetschef på Socialstyrelsen, till SVT.

Det krävs att lagen ändras för att ett ”tredje” kön ska kunna användas i till exempel folkbokföring.

Förra året var majoriteten av riksdagspartierna positiva till ett ett officiellt juridiskt tredje kön.

Redan nu har svenska språket fyra genus: Femininum, maskulinum, utrum och neutrum. Om även genusen utrum och neutrum kommer att få juridisk status som ”sociobiologiskt” kön återstår att se, liksom vilka fler aspekter av livet som ett fåtal medborgare ”inte kan känna igen sig i” och som måste ges juridiskt skydd.

Källa:
Myndighet öppnar för ett tredje kön


  • Publicerad:
    2019-03-23 16:00