USA. Enligt en amerikansk studie kan hela 87 procent av könsdysforifallen bland unga bero på grupptryck. Detta har lett till massiv kritik från homolobbyn.

En studie som genomförts av professor Lisa Littman vid Brownuniversitetet i USA har fått stark kritik av homolobbyn. Enligt studien, som främst fokuserar på tonårstjejer, kan så många som 87 procent av könsdysforifallen bland unga vara ett resultat av att andra i deras närhet också fått för sig att de tillhör det motsatta könet.

Studien påvisar även att tonåringarnas popularitet i umgängeskretsen ökade markant efter att de ”kommit ut” som könsdysforiker, och att 62,5 procent av dem hade psykiska funktionshinder sedan tidigare. I 36,8 procent av fallen kom dessutom en majoritet(!) av umgängeskretsen ut som ”trans”, och i nästan hälften av fallen hade personen i fråga haft ett självskadebeteende.

”Det vanligaste resultatet av att den unga personen ”kom ut” som könsdysforiker var att vederbörandes psykiska hälsa och relation till föräldrarna kraftigt försämrades. I ungefär hälften av fallen försökte den unga personen avskärma sig helt från föräldrarna, och litade endast på information om könsdysfori som kom från andra könsdysforiker”, skriver Littman i rapporten.

Anmärkningsvärt i studien är även att 23,5 procent av föräldrarna accepterade det förvirrade barnets könsdysfori rakt av.

Studien har fått homolobbyn i USA att gå i taket. Kritiken blev så kraftig att Brownuniversitetet försökte censurera studien. Till exempel jämför Diane Ehrensaft, chef för en könsklinik i San Fransisco, studien med ”Ku Klux Klan”.

Lisa Littman själv menar att studien visar tydligt att föräldrar inte ska på med på könsbytesoperationer bara för att deras barn plötsligt vill det, något som dessvärre inte är självklart i dagens samhälle.

Källa:
Study Draws Transgender Ire: Peer Pressure and Prior Psychiatric Illness Linked to Gender Issues in Teens


  • Publicerad:
    2018-09-04 14:45