GENUSFLUM. En av hundra unga vuxna i Stockholms län har haft tankar om att genomföra könskorrigerande vård, enligt Stockholms Folkhälsoenkät.

För första gången har Stockholms Folkhälsoenkät ställt frågor om hur många personer som har tankar kring könskorrigering. Det bottnar i att allt fler svenskar i hela landet söker den här typen av vård. Resultatet visade att 1 procent av unga vuxna mellan 22 och 29 år haft tankar om könskorrigerande vård.

— Jag var inte medveten om att det skulle var en så hög procent, säger Kyriaki Kosidou, forskare i psykiatri vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), SLL och KI. Hon fortsätter:

— 2,3 procent av personer från 22 år och uppåt i Stockholms län säger att de känner sig som en person av ett annat kön. Det finns fortfarande mycket stigma relaterade till könsidentitetsfrågor.

På frågan om varför siffran är så hög svarar Kosidou:

— Samhällsutvecklingen går kanske mot en större acceptans, då vågar man uttrycka sina upplevelser.

Till den sexualmedicinska mottagningen Anova i Stockholm söker sig personer som upplever könsinkongruens, alltså att kroppen eller det kön som tilldelats vid födseln inte stämmer överens med könsidentiteten.

— Antalet patienter har ökat hela tiden sedan 2003, säger Cecilia Dhejne, psykiater och sexualmedicinare vid Anova Karolinska.

Kyriaki Kosidou kommenterar avslutande den anmärkningsvärda ökningen av könsinkongruens:

— Det är uppenbart att det har hänt något i samhället.

Att det är just i samhället som förändringen har skett och inte i människors fysiologi eller psyke är en uppfattning som många av Nordfronts läsare delar.

Källa:
En av hundra vuxna har haft tankar om könskorrigering


  • Publicerad:
    2018-10-02 12:20