FEMINISM. Den matriarkala normen i Sverige måste brytas, anser överläkare i psykiatri i en ny bok

David Eberhard är överläkare i psykiatri, tillika verksamhetschef för företaget Prima barn- och vuxenpsykiatri och har i dagarna utkommit med en ny bok som heter ”Det stora könsexperimentet”. I boken framför han hård kritik mot de så kallade genusteorierna, med tanke på att dessa inte utgår från verkligheten.

Eberhard menar bland annat att ett vanligt fel med i genusteorier är att de är extremt strukturalistiska och därmed fråntar individerna aktörsförmåga. Eberhard exemplifierar med att i en radiointervju i programmet Studio Ett säga att när feminister diskuterar yrkesval säger de att könsmaktsordningar, patriarkatet och strukturer är orsakerna till att män ofta väljer vissa typer av jobb och kvinnor andra.

Men Eberhard säger att individer har egna drivkrafter, vilket innebär att en person kan välja ett visst yrke för att han eller hon faktiskt vill arbeta inom det yrket.

— Som grupp ”man” och ”kvinna” har man lite olika egenskaper som är genetiskt ärftliga. Sedan varierar det naturligtvis mycket mellan enskilda individer, säger Eberhard.

Män är exempelvis vanligen mindre empatiska och sociala än vad kvinnor är, förklarar han.

Genusteori är förtryck
Ett av problemen med att tona ner den biologiska delen är att man börjar kvotera in män respektive kvinnor i olika yrkesgrupper i stället för att acceptera mäns och kvinnors val, skriver Eberhard i sin bok.

— [Felet är att de] pratar om jämställdhet utifrån utfall och inte utifrån lika möjligheter. Det finns lika möjligheter för män och kvinnor i dagens samhälle, vill jag påstå.

En av programledarna för Studio Ett, Magnus Thorén, kommenterar Eberhards bok med att säga att den inte tillför så mycket nytt:

— I boken går du igenom stora delar av den samlade forskningen som visar på biologiska skillnader mellan män och kvinnor: hjärnorna fungerar olika, vi är olika bra på olika saker, vi har olika muskelmassa. Det här är väl bara självklarheter? frågar Thorén.

— Absolut, jag skriver bara självklarheter. Jag är nog den man som har blivit mest utskälld för att skriva självklarheter de senaste femton åren, svarar Eberhard.

Genusteoretiker byter fot efter behov
Programledarna i Studio Ett väljer ändå att att ifrågasätta Eberhards självklarheter. I boken kallar han genusteorier för kvacksalveri. Genusforskarna ger han den kollektiva diagnosen ”vanföreställning”.

— Jag är rätt trött på den radikalfeministiska retoriken. Det är klart att jag svarar med motangrepp. Och jag vill påstå att om man ignorerar biologi, då är man ute och cyklar totalt, säger han.

Programledarna verkar ha svårt att se problemet med rådande normer, trots att de nyss erkände att Eberhard skriver självklarheter om att det finns skillnader mellan könen:

— Men vad är problemet med att se män och kvinnor som lika? undrar de.

— De är inte lika. Pojkar och flickor är inte lika. Man föds inte som oskrivna blad, säger Eberhard.

I sämsta fall har genuspedagogiken en negativ påverkan på barnen och i bästa fall påverkar inte pedagogiken barnen så mycket, eftersom genetiken har så stor inverkan att barnen ändå ”blir som de blir”, hävdar Eberhard.

Det kommenterar programledaren Helena Groll med att säga:

— Men det beror ju också på vad man får med sig från ett hem och vad man som flicka får för intryck av att man kan klara av.

— Detta är den matriarkala normen i Sverige som säger att: Så ser det ut, det finns osynliga hinder för kvinnor. Men det återstår att bevisa att det faktiskt är på det sättet, säger Eberhard.

Efter intervjun med Eberhard diskuteras det som sagts. Med i studion finns feministen Anna-Klara Bratt, chefredaktör för Feministiskt Perspektiv och så kallad expert på genusfrågor.

— Jag förstår faktiskt inte vad [David Eberhard] talar om. Jag har aldrig hört någon förneka [att det finns biologiska skillnader mellan pojkar ock flickor]. Det finns ju också biologiska skillnader mellan flickor och flickor och pojkar och pojkar, säger Bratt.

Bratt lyckas dock inte kollra bort sin meddebattör, ledarskribenten på Svenska Dagbladet Ivar Arpi, som svarar att han tycker att ”det är väldigt intressant att lyssna på Anna-Klara Bratt som förnekar det som genusvetenskapen påstår, att kön inte är något som man föds till utan något man blir”.

Lyssna på intervjun med David Eberhard på sverigesradio.se.

Källor:
David Eberhard om sin nya bok ”Det stora könsexperimentet”
Känd psykiater: Genus-teorier är kvacksalveri


  • Publicerad:
    2018-09-20 13:00