POLITIK. I en motion till riksdagen framför sex centerpartister förslag för att profilera partiet inte bara som ett massinvandringsparti, utan också som partiet som står för ”liberal feminism”.

I en motion till riksdagen betitlad ”Liberal feminism” kräver riksdagsledamöterna Annika Qarlsson, Martin Ådahl, Alireza Akhondi, Ulrika Heie, Fredrik Christensson och Niels Paarup-Petersen att ”arbetet med jämställdhetsintegrering, könsuppdelad statistik och gender budgeting stärks och att myndigheter får jämställdhetsdirektiv”.

Vidare kräver de att riksdagen genomför en ”genomgripande utredning som behandlar och belyser statens, näringslivets, samhällets och individens totala kostnader för ojämställdhet”. Partiet är samtidigt fanatiska motståndare till att statens, näringslivets, samhällets och individens totala kostnader för massinvandringen undersöks.

Motionärerna kräver också att sex- och samlevnad införs som ett obligatoriskt ämne på lärarutbildningen, så att alla lärare, oavsett vilket ämne de undervisar i, kan tala med sina elever om sexualfrågor. ”I detta bör ingå undervisning som behandlar samtyckeslagen”, skriver de bland annat.

Man vill dessutom att rektorer, studie- och yrkesvägledare och andra anställda vid skolor ska ges kunskap om och aktivt arbeta mot sexuella trakasserier, utan några antydningar om vad det är som är orsaken till att detta har blivit ett så stort och snabbt växande problem, nämligen den massinvandring som partiet förespråkar.

Som ”liberal feminism” framhåller motionärerna också vikten av att Sverige har ett ”tydligt jämställdhetsperspektiv i flyktingmottagande och asylprocesser” och att begränsningarna vad gäller familjeåterförening tas bort. Hur man ska åstadkomma jämställdhet i flyktingmottagandet när exempelvis omkring 99 procent av de ”ensamkommande barnen” är män förklaras naturligtvis inte.

Andra områden där ”liberal feminism” bör vara vägledande är enligt motionen jämställd idrott, företagande på lika villkor för kvinnor och män, samt ett mer jämställt arbetsliv. Angående detta skriver man:

Att män i snitt tjänar mer över livet än kvinnor, beror inte bara på löneskillnader utan även på mängd arbetad tid vilket påverkas av bland annat föräldraledighet, VAB, deltidsarbete, bransch, karriär och sjukskrivning.

På alla dessa områden kräver motionen alltså ”genomgripande utredningar” och ”könsuppdelad statistik” för att klarlägga skillnaderna. Samtidigt motsätter sig partiet frenetiskt all form av utredning och uppdelad statistik när det gäller människors etniska bakgrund, trots att detta i många fall är en betydligt viktigare faktor bakom problemen och skillnaderna.

Centerpartiet, som från början hette Bondeförbundet och var ett utpräglat landsbygdsparti som värdesatte svenska traditioner, har med tiden utvecklats till en av de mest extrema förespråkarna för globalism, mångkultur, folkutbyte, homokultur och nu också kvasi-feminism.

Varför skulle riksdagen behöva en Gudrun Schyman när den redan har en Annie Lööf?

Källa:
Liberal feminism Motion 2018/19:2843


  • Publicerad:
    2019-01-04 14:30