FEMINISM. Den brittiska nationalisten Mark Collett talar i denna film om hur feminismen används som ett ideologiskt vapen för att skapa konflikt mellan kvinnor och män i västvärlden.

Västvärlden står nu inför en katastrofal demografisk ändring som på sikt kommer att leda till att européer kommer att bli minoriteter i sina egna länder. En del av detta folkutbyte kan skyllas på det sjunkande födelsetalet bland européer, som i hög grad har drivits på av feminismen och en marxistisk agenda för att tvinga kvinnor ut ur hemmet och ut på arbetsmarknaden. Men har egentligen denna så kallade jämställdhet gjort kvinnor lyckligare?

Publicerades ursprungligen på Frihetskamp.net.


  • Publicerad:
    2018-08-07 15:50