FEMINISTISK ”FORSKNING”. Jaktjournalens chefredaktör berättar i en ledare om ett ovetenskapligt forskningsprojekt som sticker ut och som tilldelats hela 3,2 miljoner av jägares jaktkortsavgifter.

Genrebild. Foto: CC public domain.

Nordfront har tidigare skrivit om den kulturmarxistiskt inspirerade typ av kvasiforskning som florerar vid många svenska lärosäten – och som allt oftare åberopas i den svenska samhällsdebatten.

Chefredaktören för tidningen Jaktjournalen Daniel Sanchez värderar inte det jaktkortsfinansierade forskningsprojektet ”Mot en jämställd och hållbar viltförvaltning” så högt och beskriver dess finansiering med orden ”3 bortkastade år och 3,2 bortkastade miljoner”.

Avgiften för jaktkortet, som snart höjs till 400 kr, går till Viltvårdsfonden och vidare till Naturvårdsverket, som fördelar pengarna. En del av dessa pengar tillfaller Jägarförbunden, en annan till vetenskaplig viltforskning.

Godkända teman för denna forskning är typiskt till exempel ”vilt”, ”viltkött” eller ”någon viltart”.

Vid det här laget har i år sammanlagt 34 miljoner kronor tilldelats olika viltforskningsprojekt.

På årets förstaplats återfinns ett projekt som undersöker den inverkan som ökningen av antalet gäss och svanar har på akvatiska ekosystem. För denna studie tilldelas forskaren 4,8 miljoner kronor.

På andra plats med beviljade 3,7 miljoner kronor hamnar i år en studie om infektionssjukdomar hos gnagare och överföring av dessa till människan.

Den typ av av projekt som brukar premieras kan bäst etiketteras Naturvetenskaplig forskning om vilt eller viltkött.

Trendbrytande forskningsämne
Årets tredjeplats upptas dock av något helt trendbrytande: Forskningsprojektet ”Mot en jämställd och hållbar viltförvaltning” tilldelas här 3,2 miljoner kronor.

Projektbeskrivningen är lika nydanande den, vilket framgår av detta utdrag:

Med utgångspunkt i en socialkonstruktivstisk förståelse av genus och jämställdhet undersöker detta projekt kvalitativt hur genus och jämställdhet uppfattas och konstrueras, vilka barriärer och möjligheter dessa konstruktioner är kopplade till och hur detta formar villkoren för viltförvaltning genom policyanalys, intervjuer och i workshops.

När det gäller finansieringen av detta projekt så kan man jämföra med studien ”En hållbar förvaltningsmodell för gråsäl” som erhåller mer blygsamma 840.000 kronor.

Daniel Sanchez kommenterar här:

Forskningsgruppen som fått 3,2 miljoner av jaktkortspengarna forskar alltså inom den yttersta, radikala falangen av humaniora och deras ramverk är socialkonstruktivism, ”doing gender” och feminism. Ett kvasivetenskapligt ramverk helt friskrivet från naturvetenskapliga överenskommelser.

Chefredaktören konstaterar att med finansieringen av det här projektet kan vi se fram emot ”3 bortkastade år och 3,2 bortkastade miljoner”.

”Forskningen” ska förändra världen
Men det stannar inte med det, för projektet förklaras förutsätta ”en deltagande forskningsansats” – vilket medför att intentionen med forskningen inte endast är ”att beskriva, förstå och förklara världen” utan också ”att förändra den.”

Och i projektbeskrivningen förklaras även hur detta ska ske:

Med hjälp av ”kreativa workshops med relevanta aktörer” ska projektet nämligen ”påverka viltförvaltningsorganisationerna”.

Sanchez drar avslutningsvis något raljerande slutsatsen att jägare i vår upplysta framtid kan kallas till jaktkortsfinansierade möten – där de informeras om att deras framgång som viltvårdare enkom kommer av vilket pronomen de benämns med.


  • Publicerad:
    2021-03-17 19:00