FINLAND Finlands jägarförbund är redan en viktig del i den finska krisberedskapen. Nu deltar man i analyser av hur folket behov av föda ska kunna säkras med jakt och fiske.

Sedan tidigare är Jägarförbundet i Finland medlem i den nationella Kova-kommissionen, vilken har till uppgift att förbereda den finska befolkningen inför en större kris.

Den ryska invasionen av Ukraina har gjort att Finland nu tar krisberedskapen på allt större allvar och i och med detta involveras även landets jägare i högre utsträckning, skriver tidningen Jakt & Jägare.

Just nu tar beredskapsombudsmanen Juha Mantila hjälp av Jägarförbundet för att analysera hur jakt och fiske kan hjälpa till att säkra tillgången till föda under en kris. Arbetet publiceras dessutom i Viltcentralens tidning Jägaren, då det är Kova-kommissionens uppfattning att alla jägare inte inser hur viktiga de är för krisberedskapen.

Man har bland annat kommit fram till att dagens jakt inte skulle kunna täcka upp födobehovet för hela befolkningen under en kris. Men i vissa områden som har ett rikt bestånd av hjort och älgar kan jakten bli avgörande för överlevanden.

Samtidigt används endast en bråkdel av den cirka 150 miljoner kilo stora årsfångsten av havs- och insjöfisk till människoföda i Finland.

Till skillnad från i Sverige, där jägare ofta ses som ett problem, uppskattas jägarkulturen i Finland. Juha Mantila tror att dess utbredning i landet har bidragit till att göra finländarna till ett kriståligt folk.

Mantila menar vidare att jägarnas lokalkännedom och förmåga att fungera i fält – även i svår terräng – samt kommunikationsutrustning är viktiga saker att ta tillvara på när det gäller krigsförberedelser.