FEMINISM. Kungliga Tekniska högskolan marknadsför ett projekt som enbart riktar sig till de som ” identifierar sig som kvinna” och ”icke-binära” med mottot ”The future is too important to be left to men”. Detta har nu fått kritik på sociala medier.

Kungliga Tekniska högskolan vill inte att män ska vara delaktiga i framtiden. Bilden från eventet ”The future needs GIANTS” år 2017. Skärmbild: Youtube.

Kungliga Tekniska högskolan driver sedan 2015 projektet ”The future needs GIANTS” som är ett årligt event för att locka unga kvinnor till teknikutbildningar.

Projektet har valt att marknadsföra sig med mottot ”The future is too important to be left to men” och tydliggör på sin hemsida att män exkluderas då man enbart riktar sig till unga ”kvinnor” och ”ickebinära”. Det poängteras dock att när de skriver ”kvinnor” så menar de egentligen inte kvinnor utan ”alla som identifierar sig som kvinna”.

Att Kungliga Tekniska högskolan väljer att profilera sig med ett uttryck som kan uppfattas kränkande om hälften av invånarna har uppmärksammats på sociala medier där Alice Teodorescu Måwe undrar ”Varför uttrycker man sig på detta nedvärderande vis om halva befolkningen? Hur hade det sett ut med liknande utspel på exempelvis juristutbildningen som domineras av kvinnor?”.

Flera kommentarer instämmer i frågeställningen. Någon skriver ”Det är så hemskt att vad som faktiskt är en statlig myndighet får uttrycka sig så” och en annan ”Därför att män, i synnerhet vita medelålders män är en grupp som kan hatas hur mycket som helst eftersom det är politiskt korrekt!”.

En tredje uppmanar både kvinnor och män att söka till Chalmers istället för KTH, som ”helt skjutit ut sig ur den anständiga akademien” medan en fjärde lyder ”Har ni helt förlorat er kompass, @KTHinfo? När jag gick på KTH var det respekt, vetenskap och kunskap som var ledorden. Inte könskamp och diskrimering. Jag skäms som KTH Alumni och vill definitivt inte se min dotter på @KTHuniversity om detta fortsätter”.

Källor:
The future needs GIANTS
Byggbranschen is too important to be left to men


  • Publicerad:
    2019-10-05 10:10