INRIKES. Vid årsskiftet infördes nya regler för att lagra virke längs vägar. Tidigare gick det att slippa tillståndsavgiften på 2 900 kr per virkesupplag, men den möjligheten har nu tagits bort. Den nya ”tvångsbeskattningen” slår hårt mot mindre skogsägare och skogsbolag.

Ny ”tvångsbeskattning” av virkeshögar vid vägar infördes vid årsskiftet. Foto: Piqsels (CC Public Domain).

Skogsägare och skogsbolag som lagrar virkeshögar längs allmänna vägar behöver ansöka hos Trafikverket för att få tillstånd till detta. Varje ansökan har en handläggningsavgift på 2 900 kronor, som inte återbetalas vid ett avslag.

Tidigare kunde man genom en ansökan till Trafikverket slippa avgiften, men den möjligheten togs bort vid årsskiftet. Även skogsägare som vill lagra virke på sin egen mark längs en allmän väg måste söka tillstånd för detta, och betala för det.

Kostnaden slår hårt mot de mindre skogsbolagen och skogsägarna. En som engagerat sig i frågan och som protesterar mot de nya reglerna är Kjell-Arne Ottosson (KD), riksdagsledamot från Värmland.

— Jag förstår inte varför de ska krångla till det för folk som bor och verkar på landsbygden, säger Ottosson.

— För en mindre skogsägare som kanske bara kör ut ett par lass till vägen så kommer avgiften för ansökan att ta för mycket av ägarvinsten, fortsätter han.

Ottosson har skickat en fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om den nya obligatoriska avgiften – som kan ses som en tvångsbeskattning.  Ministern hänvisar i sitt svar till väglagen och vägförordningen där det står att myndigheter ska ta ut avgifter om företeelser som kan påverka trafiksäkerheten.

Källor:
Avgift för virkesupplag införs
Regeringen tvångsbeskattar virkesupplag vid vägar


  • Publicerad:
    2020-01-05 13:00