INRIKES. Det blir förbjudet att installera vedspisar i svenska kök. Regeringens nya förbud motiveras med folkhälsan och har startat ett vedspisuppror på Internet.

Regeringen med Socialdemokraterna i spetsen ogillar att svenskar vedeldar hemma. Foto: CC0 Public Domain.

Vedspisar förbjuds, och gamla bränslepannor och kaminer med lägre verkningsgrad får inte längre säljas. Cirka en miljon svenskar berörs av regeringens nya politik.

I förlängningen vill Socialdemokraterna förbjuda all vedeldning. Orsaken är att alltför många människor dör i förtid av röken. Någon skillnad i reglerna för landsbygd och städer vill man inte göra.

Den nya politiken går tvärt emot uppmaningen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), om att medborgarna ska ordna så att de klarar sin egen uppvärmning i en krissituation. Detta är ett påbud som blivit alltmer akut i samband med krigshetsen mot Ryssland.

I sociala medier misstänker dock många att Socialdemokraterna har en omvänd agenda. Man vill att allt färre medborgare ska kunna klara sitt uppehälle på ett självständigt sätt. Istället vill man göra medborgarna beroende av kommunens fjärrvärmeförsäljning.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2018-01-27 10:00