INRIKES. Enligt en färsk opinionsundersökning minskar antalet manliga feminister kraftigt.

En färsk opinionsundersökning genomförd av Sifo visar att andelen män som kallar sig feminister har minskat från 40 procent år 2014 till 28 procent idag.

Särskilt stor har minskningen varit bland män över 30 år, där det nästan rör sig om en halvering de senaste fyra åren.

Enligt feministen Nina Åkestam är en möjlig förklaring att feminismen av många upplevs som mer exkluderande än tidigare. En annan möjlig orsak är förra årets Metoo-kampanj, där flera manliga feminister pekades ut som skyldiga till sexualövergrepp.

Källa:
Kraftig minskning av manliga feminister


  • Publicerad:
    2018-10-31 22:25