POLITIK. Annie Lööf gick till val på att avsätta Stefan Löfven och rösta fram Ulf Kristersson som statsminister för en borgerlig regering. Att hon nu gör tvärtom bör anses vara ett grovt avtalsbrott, skriver den unga moderaten Josefin Wicklund i en debattartikel.

Josefin Wicklund (M) är så besviken på Annie Lööf (C) att hon nu förordar ansvarsutkrävande för ljugande politiker.

Samling av några tweets innan valet där Annie Lööf lovar att inte stödja en socialdemokratisk regering. Klicka för större bild.

Sprickan i den numera forna Alliansen blir allt tydligare. Framförallt är det från Moderaterna och Kristdemokraterna som man tycks känna bitterhet mot Annie Lööf (C), som ledde sitt eget parti och Liberalerna till att rösta nej till Ulf Kristersson (M) som statsminister för att sedan gå in i en överenskommelse med rivalen Stefan Löven (S) – samme Löfven som man gick till val på att avsätta.

Nu har ungmoderaten Josefin Wicklund gått ut i en debattartikel på DN – och en liknande på SVT Nyheter – där hon skriver att Lööf har brutit mot rättsprincipen Pacta sunt servanda (avtal ska hållas) och att hon därmed har brutit mot svensk lag.

”Avtalslagen är utformad på ett sätt där denna princip alltid är huvudregeln. Trots det får grova löftesbrott inga konsekvenser för politiker i Sverige”, beklagar sig Wicklund, trots att hennes eget parti inte är främmande för att bryta vallöften.

Men enligt Wicklund är Annie Lööfs brutna vallöfte ”av sådan grov karaktär att det måste anses ligga utanför lagens råmärken om vad som kan anses vara rimligt” och att att hennes väljare därmed bör ges möjlighet att ändra sin röst, Detta med hänvisning till 3 kap § 30 i avtalslagen, där det står att avtal anses vara ogiltigt om det är uppenbart att endera avtalsparten förfarit svikligt:

Hon [Annie Lööf] har med berått mod förlett sina väljare att tro på något som hon redan från början visste att hon inte kunde införliva. Hon har alltså agerat svikligt under själva ”avtalsprocessen” (valet), varför hennes väljare rimligen inte sk anses vara bundna till deras del av avtalet. Följaktligen bör Centerpartiets väljare få chans att ändra sin röst, avtalet bör hävas.

Det är inte rimligt att Centerpartiets mandat i riksdagen, som de fått av de väljare som var trötta på en rödgrön regering och ville byta ut en socialdemokratisk statsminister, används till att rösta fram en rödgrön regering med en socialdemokratisk statsminister.

Wicklund avslutar också med ett krav om ett allmänt ansvarskrävande av ljugande politiker.

Att makthavare och politikers allvarliga svek, som Annie Lööfs, skulle stå utanför svensk lag och svenska rättsprinciper är ofattbart. Därför borde Centerpartiets grova löftesbrott få påföljder.

Annie Lööf har brutit mot en av de viktigare rättsprinciper vi har i vårt svenska samhälle – pacta sund servanda. Och hon bör därför få möta de konsekvenser en rättsstat ger.

Folkdomstolarna i Finspång – platsen där ljugande politiker utkrävs ansvar.


  • Publicerad:
    2019-01-17 10:30